Ερευνες – Μελετες

2014- Η Κατάβαση της Παναγίας στον Άδη: Μελέτη και σύντομη παρουσίαση αδημοσίευτου χειρογράφου, ΚΥΘΗΡΑΪΚΑ, τ. 288, Φεβρουάριος 2014  Η Κατάβαση της Παναγίας

2009 – Rural heritage and collective identity: Building the sustainability of rural communities, μαζί με Janusz Mazur,  Kiril Topalov, Leonora Boneva-Trayanova, Cult Rural: Promotion of a Cultural Area Common to European Rural Communities,  (Θεματική ενότητα 3), Αθήνα 2009, σσ.1-48, http://www.cultrural.net/gr/exh_thematic3.phphttp://www.cultrural.net/themedia/guide.pdf

2009Το πνεύμα των αγροτικών τοπίων – Πολιτισμός, Μνήμη και μηνύματα. Έρευνα στο πλαίσιο του έργου CULTRURAL -Ανάδειξη ενός κοινού πολιτισμικού χώρου των Ευρωπαϊκών Αγροτικών Κοινωνιών, (Θεματική Ενότητα 1), Αθήνα 2009,  σσ. 1-33,http://www.cultrural.net/gr/publi_results.php,  http://www.cultrural.net/themedia/File/Rural_landscapes_gr.pdf

2008 – Landscape stories. From tradition to sustainability. Συμμετοχή στη συγγραφή των κειμένων της συνθετικής ερευνητικής έκθεσης (Θεματική οριζόντια έρευνα, Θεματική ενότητα 1) & και στον κατάλογο της έκθεσης, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του έργου Cult Rural: Promotion of a Cultural Area Common to European Rural Communities, Αθήνα 2009, σσ. 1-24 http://www.cultrural.net/en/exh_thematic1.phphttp://www.cultrural.net/themedia/File/Horizontal_Research_Report_Theme1.pdf  

2008 – Rural heritage and collective identity: Building the sustainability of rural communities. Έρευνα στο πλαίσιο του έργου CULTRURAL -Ανάδειξη ενός κοινού πολιτισμικού χώρου των Ευρωπαϊκών Αγροτικών Κοινωνιών, (Θεματική Ενότητα 3). Συμμετοχή στη συγγραφή των κειμένων της συνθετικής ερευνητικής έκθεσης (Θεματική οριζόντια έρευνα, Θεματική ενότητα 3), που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ίδιου έργου, Αθήνα 2008, σσ. 1-45 &1-32, αντίστοιχα http://www.cultrural.net/themedia/File/reportsx/CULT%20RURAL%20_researchtext_GR.pdf   SYMBOLISMS OF FERTILITY AND REBIRTH OF NATURE-EASTER CELEBRATIONS

2008 – Promoting Young Women in SET: Lessons learned. A cross-National Analysis of Past research Projects,  Written and edited by Doris Arztmann and Sara John, IFAC-Information for a choice: Empowering Young Women through Learning for Technical Professions and Science Career, (συμμετοχή στην έρευνα για την ελληνική περίπτωση) Athens 2008, https://www.zsi.at

2006 – Γενικός Συντονισμός των μελετών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «Ενσωμάτωση Μηχανισμών και Προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης από τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Μ.Μ.Ε.)- Πιστοποίηση εκπαιδευτικών πακέτων και αναγνώριση της αποκτηθείσας γνώσης στους τομείς των εφαρμογών της πληροφορικής και των τεχνικών επαγγελμάτων», που υλοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη eκπ@ιδευτειτe,  Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL (2ος κύκλος), http://www.equal-greece.gr/

Τίτλοι:

  • «Πρωτογενής έρευνα των αναγκών κατάρτισης των απασχολουμένων στα αντικείμενα των συστημάτων επιχειρησιακών πόρων»
  • «Πρωτογενής έρευνα για την αποτύπωση των μοντέλων ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης τα οποία συνηθέστερα υιοθετούνται στα αντικείμενα των συστημάτων επιχειρησιακών πόρων»
  • «Δευτερογενής έρευνα για την αποτύπωση των απαιτήσεων της εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας για τους συμβούλους συστημάτων επιχειρησιακών πόρων»
  • «Δευτερογενής έρευνα για την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση- ειδικότερα των συμβούλων συστημάτων επιχειρησιακών πόρων»
  • «Καταγραφή υπαρχόντων προγραμμάτων κατάρτισης στο αντικείμενο των  συμβούλων επιχειρησιακών πόρων»

http://www.equal-greece.gr/results_p_2.asp?keyw=&prog_id=3&m_id=3.1&s_id=9&e_id=7&pe_id=%25&Submit3.x=49&Submit3.y=7

2004 – ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ: Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των εργαζομένων σε call center- Μελέτη & Εγχειρίδιο. Μελέτη στο πλαίσιο του έργου «Νέες Δυνατότητες Απασχόλησης με Υψηλότερη Ποιότητα Εργασιακής Ζωής», που υλοποιήθηκε από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη  Πρωτοβουλία Για την Ποιότητα της Εργασιακής Ζωής, Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL (1ος κύκλος), Αθήνα 2004, σσ. 1-40, http://www.equal-greece.gr/products.asp

Δείτε το διαθέσιμο υλικό εδώ

2001-  Συμμετοχή και γενικός συντονισμός της έρευνας που διεξήχθη στο πλαίσιο του e-business forum (Ομάδα εργασίας Α4: Εκπαίδευση-κατάρτιση : οι ανάγκες της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της ηλεκτρονικής επιχείρησης)  και κατέγραψε τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) και τα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Πληροφορικής, τόσο στην  ιδιωτική όσο και στη δημόσια επαγγελματική κατάρτιση, Αθήνα 2006 (δημοσίευση), http://www.ebusinessforum.gr/teams/teamsall/view/index.php?ctn=53&language=el

www.ebusinessforum.gr/egine/index.php?op=modload

1996 – Η Σύγχρονη Πολιτιστική Δραστηριότητα στην Περιφέρεια: Υποδομή-Φορείς-Τομείς Δράσης. Μελέτη αποτίμησης της σύγχρονης πολιτιστικής δραστηριότητας στην περιφέρεια με βάση τις καταγραφές του Εθνικού Πολιτιστικού Δικτύου Πόλεων, Ε.Π.Δ.Π, Αθήνα 1996 (περιορισμένη κυκλοφορία).

1991 – Πολιτιστικές Λειτουργίες (μαζί με τη Ντόρα Κόνσολα), στο «Μελέτη για τη  χωροθέτηση των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα» (κεφάλαιο πέμπτο), που εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου, Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, http://ipapanteion.ath.cx/.

1989 – Ιστορική εξέλιξη και κοινωνικός μετασχηματισμός των προσφύγων σε ένα μεγάλο αστικό κέντρο. Η περίπτωση του Πειραιά μετά τη Μικρασιατική καταστροφή (1922-1974), Υπουργείο Έρευνας και Τεχνολογίας-ΠΕΝΕΔ, Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, – Συμμετοχή στην έρευνα και υπεύθυνη της ομάδας εργασίας-, Αθήνα 1989.