Uncategorized

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ & ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

 Αντιπροσωπεία της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  για τα Δικαιώματα των Γυναικών και την Ισότητα των Φύλων πραγματοποιεί  τριήμερη επίσκεψη εργασίας στην Αθήνα, (29, 30 και 31 Οκτωβρίου 2013), ενόψει της ανάληψης από την Ελλάδα της Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης το πρώτο εξάμηνο του 2014. Η Επιτροπή θα συναντηθεί μεταξύ άλλων με στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης, εκπροσώπους γυναικείων οργανώσεων και εκπροσώπους της Κοινωνίας ων Πολιτών.

Πηγή: http://www.europarl.gr/el/News

 

 

ENCATC ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Το Δίκτυο ENCATC διοργάνωσε στις 5 Ιουλίου 2013 στις Βρυξέλλες Πολιτική Συζήτηση με θέμα:  ‘Responding to the crisis with culture: Towards new governance & business models’ επιδιώκοντας την ανταλλαγή απόψεων για τις δυνατότητες των πολιτιστικών οργανισμών να παρέμβουν εποικοδομητικά στην οικονομική κρίση. Τη συζήτηση παρακολούθησαν περισσότεροι από 90 ειδικοί από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Τα συμπεράσματα, όπως τα  συνόψισαν  οκτώ ειδικοί του πολιτιστικού τομέα είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.encatc.org/pages/fileadmin/user_upload/2013/Policy_Debate_Report_2013.pdf

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δίνει έμφαση στον θεσμό της μαθητείας εκτιμώντας ότι με τον τρόπο αυτό θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της ενεργίας που μαστίζει τους νέους. Στο πλαίσιο αυτό η Ευρωπαϊκή Συμμαχία στοχεύει στην αύξηση της ποιότητας και της προσφοράς θέσεων μαθητείας σε όλη την Ευρώπη για να αλλάξουν οι νοοτροπίες προς αυτό το είδος της μάθησης. Οι Μαθητείες συνδυάζουν την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση στο σχολείο και σε μια επιχείρηση και οδηγούν σε εθνικά αναγνωρισμένα προσόντα. http://ec.europa.eu/education/apprenticeship/. Στις πρωτοβουλίες, που αναλαμβάνονται, εντάσσεται και η σύσταση για την εγγύηση για τη νεολαία, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ, στις 22 Απριλίου 2013 (βλ. MEMO/13/152). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτρέπει τα κράτη μέλη να καθιερώσουν σήμερα τις δομές εκείνες για να καταστεί η εγγύηση για τη νεολαία μια πραγματικότητα. Η εγγύηση για τη νεολαία, βασίζεται στην  εμπειρία, που αποκτήθηκε στην Αυστρία και τη Φινλανδία και αποσκοπεί στο να εξασφαλίσει ότι όλοι οι νέοι έως την ηλικία των 25 ετών θα λαμβάνουν μια ποιοτική προσφορά θέσης εργασίας, συνεχούς εκπαίδευσης, μαθητείας ή πρακτικής άσκησης εντός τεσσάρων μηνών από την αποφοίτηση τους και θεωρείται ότι θα συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων. http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-464_el.htm

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Η Ομάδα Επαφής της Κοινωνίας των Πολιτών  (Civil Society Contact Group -CSCG) διοργανώνει στις Βρυξέλλες (24-25 Ιουνίου), ενόψει της Ευρωπαϊκής Συνόδου Κορυφής του Ιουνίου 2013,  Σύνοδο Κορυφής των Πολιτών με στόχο, όπως αναφέρεται στη σχετική ενημερωτική ανακοίνωση, να εξεταστεί η κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι επιπτώσεις της στους ανθρώπους που ζουν εντός των συνόρων της, καθώς και στις παγκόσμιες εξελίξεις και τη δημοκρατία. Στη Σύνοδο αναμένεται να συμμετέχουν στοχαστές από όλη την ΕΕ, ακαδημαϊκοί, ερευνητές, αναλυτές, εκπρόσωποι των οκτώ μη κυβερνητικών οργανώσεων και δικτύων, που συγκροτούν την Ομάδα Επαφής, για να  ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με το τι σημαίνει η Ευρώπη για τους πολίτες και τους πληθυσμούς της, καθώς και το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε σε μια Ευρώπη που να διαδώσει τις αξίες για την πραγματική πρόοδο των πληθυσμών, τη δημοκρατία αλλά και τον ρόλο της στον κόσμο. Μεταξύ άλλων αναμένεται να εξεταστούν οι αυξανόμενες ανισότητες, η ξενοφοβία, ο λαϊκισμός, καθώς και οι επιπτώσεις και τα αποτελέσματα από τις πολιτικές εξελίξεις στην Ευρώπη. Ο απώτερος στόχος είναι να προωθηθεί ο πραγματικός διάλογος με  τους πολίτες για τους πολίτες, και να δημιουργηθεί μια κοινή αίσθηση  για το μέλλον και σε ποιους ανήκει.

Πληροφορίες στη διεύθυνση: http://www.act4europe.org/code/en/actions.asp?id_events=160