ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ. Η ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Το βιβλίο εξετάζει, από θεωρητική και πρακτική άποψη, το αντικείμενο της Πολιτιστικής Διαχείρισης, την εμφάνιση και εξέλιξή της, καθώς και τις προοπτικές, τη δυναμική και τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις, που προκύπτουν για τον συγκεκριμένο τομέα μέσα και από τις διαστάσεις που λαμβάνει σε ευρωπαϊκό, αλλά και διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο της Διά βίου Μάθησης. Ο πολιτιστικός τομέας διαδραμάτισε και εξακολουθεί να διαδραματίζει, ιδιαίτερα στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία, ένα σημαντικό ρόλο στην οικονομία της Ευρώπης δίνοντας το παρόν όλο και περισσότερο σε σχέδια συνεργασίας, που εμπλέκουν φορείς, άτομα και οργανισμούς, όχι μόνον σε εθνικό, αλλά κυρίως σε διακρατικό επίπεδο.  Οι επαγγελματίες του πολιτιστικού τομέα βρίσκονται αντιμέτωποι με νέες προκλήσεις και έχουν ανάγκη να εφοδιασθούν με τις απαραίτητες δεξιότητες,  που θα τους δώσουν τη δυνατότητα να βελτιώσουν τα προσόντα τους και να προβάλλουν σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό τα πολιτιστικά αγαθά και τις πολιτιστικές αξίες. Προς αυτή την κατεύθυνση  συνεργεί η ολοκληρωμένη  και ποιοτική  εκπαίδευση  και κατάρτιση  στον τομέα της Πολιτιστικής Διαχείρισης. 

 

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

  • pelop_coverΒραβείο ΕΟΤ &  Ένωσης Δημοσιογράφων και Συγγραφέων Τουρισμού [1982]
  • Εκδοτική Αθηνών (πρώτη έκδοση 1981)
  • ISBN 960-213-009-1,
  • ISBN-13 978-960-213-009-4
  • www.bilionet.gr
  • Το βιβλίο κυκλοφορεί επίσης στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ισπανικά

Continue reading