ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑ

IFAC:Information for a Choice: Empowering Young Women through Learning for Technical Professions and Science career

 • ifac-p568Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, Science and Technology, Women and Society, 4.3.5.1.c.
 • Συντονιστής εταίρος: ΕΚΕΠΙΣ
 • Υπεύθυνη έργου για τον εταίρο ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ, ΑΕ/Ε-2000: Δρ. Ε. Καρποδίνη-Δημητριάδη
 • Διάρκεια έργου: 2006-2008

.. Continue reading

VANIA:Validation and Certification of Training in the field of European Cultural Cooperation Project Management

 • vania-p579Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Leonardo da Vinci -Community Vocational Training Action Programme, Second phase: 2000-2006, Pilot projects.
 • Συντονιστής εταίρος: Fondation Marcel Hicter
 • Υπεύθυνη έργου για τον εταίρο ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ, ΑΕ: Δρ. Ε. Καρποδίνη-Δημητριάδη
 • Διάρκεια έργου: 2005-2007

Continue reading

ΜΕΣΑ ΜΕ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ: ΑΡΣΗ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 • equal-p585Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL (2ος κύκλος), Υποπρόγραμμα: Ίσες ευκαιρίες για Άνδρες & Γυναίκες, Μέτρο: 4.2.β, Ενθάρρυνση της κατάργησης   του επαγγελματικού διαχωρισμού βάσει φύλου
 • Συντονιστής εταίρος: PRC GROUP THE MANAGEMENT HOUSE A.E
 • Υπεύθυνη έργου για τον εταίρο ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ, ΑΕ  & Υπεύθυνη Διακρατικότητας:
 • Δρ. Ε. Καρποδίνη-Δημητριάδη.
 • Διάρκεια έργου:2004-2007

Continue reading

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Μ.Μ.Ε.) – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΑΚΕΤΩΝ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΤΗΘΕΙΣΑΣ ΓΝΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

 • equal-p603Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL (2ος κύκλος), Υποπρόγραμμα:  Προσαρμοστικότητα, Μέτρο:3.1.β, Προώθηση της Διά Βίου Μάθησης και των εργασιακών πρακτικών ενσωμάτωσης
 • Συντονιστής εταίρος: ΚΕΚ ΑΠΟΨΗ Ε.Π.Ε
 • Υπεύθυνη έργου για τον εταίρο Delta Singular Εκπαιδευτική Α.Ε./ ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ, ΑΕ  & Υπεύθυνη Διακρατικότητας: Δρ. Ε. Καρποδίνη-Δημητριάδη.
 • Διάρκεια έργου: 2004-2007

Continue reading

IMPLEMENT:ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ Mentoring ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 • implement-p711Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης,  Κοινωνικών Υποθέσεων & Ίσων Ευκαιριών, Άρθρο 6 ΕΚΤ και Επαναπροσαρμογή
 • Συντονιστής εταίρος: Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (Ε.Β.Ε.Α)
 • Υπεύθυνη έργου για τον εταίρο ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ, ΑΕ : Δρ. Ε. Καρποδίνη-Δημητριάδη.
 • Διάρκεια έργου: 2004-2006

Continue reading

ΝΕΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ

 • equal-p717Κοινοτική Πρωτοβουλία EQUAL (1ος κύκλος)
 • Υποπρόγραμμα: Προσαρμοστικότητα, Μέτρο: 3.2α Υποστήριξη της προσαρμοστικότητας των εταιριών και των εργαζομένων
 • Συντονιστής εταίρος: ΔΕΛΤΑ Singular, Ανώνυμη Εταιρεία Πληροφορικής/Delta Singular Εκπαιδευτική, Α.Ε.
 • Υπεύθυνη έργου & Υπεύθυνη Διακρατικότητας: Δρ. Ε. Καρποδίνη-Δημητριάδη
 • Διάρκεια έργου: 2001-2005

Continue reading

IndiCaM@ICT (Individual Career Management Tool in the Work Place, for Increased Mobility, Adaptability to Change, and Equal Opportunities in the ICT Sector) ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΙΣΟΤΗΤΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΤΠΕ

 • ecareer-p728Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Leonardo Da Vinci, Κοινοτικό πρόγραμμα για την επαγγελματική κατάρτιση, Δεύτερο στάδιο: 2000-2006, Πιλοτικά σχέδια
 • Συντονιστής εταίρος: Delta Singular Εκπαιδευτική, Α.Ε.
 • Υπεύθυνη έργου: Δρ. Ε. Καρποδίνη-Δημητριάδη
 • Διάρκεια έργου: 2003-2006

.
Continue reading

E-Learning Value Added Services (ELEVATE)

 • antag-p723Διεθνής Συνεργασία στη Βιομηχανική  ‘Έρευνα & Δραστηριότητες Ανάπτυξης σε Προ-Ανταγωνιστικό Στάδιο -2003, Μέτρο 4.3
 • Συντονιστής Εταίρος: Singular Integrator
 • Υπεύθυνος έργου: Στέλιος Παντελόπουλος
 • Υπεύθυνη έργου για τον εταίρο ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ, ΑΕ (πρώην ΔΕΛΤΑ SINGULAR Εκπαιδευτική): Δρ. Ε. Καρποδίνη-Δημητριάδη.
 • Διάρκεια έργου: 2004-2006

Continue reading

ELF e-learning facilitator: analyses of their different roles within different e-learning methodologies and approaches

 • elf-p734Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα  Leonardo da Vinci,  Δεύτερο στάδιο: 2000-2006, Πιλοτικά σχέδια
 • Συντονιστής εταίρος: Dipartimento di Filosofia “A. Aliotta” Università degli Studi di Napoli
 • Υπεύθυνος έργου: Giuseppe Tortora –  Università di Napoli Federico II Dipartimento di Filosofia “A. Aliotta”, Italy
 • Υπεύθυνη  για τον εταίρο ΕΥΡΥΜΑΘΕΙΑ, Α.Ε.: Δρ. Ε. Καρποδίνη-Δημητριάδη
 • Διάρκεια έργου: 2005-2007

Continue reading

InDebtCom Social Inclusion Through Indebtedness Combat: Exchange for Learning

 • indept-p739Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Community Action Programme to Combat Social Exclusion 2002-2006, Transnational Exchange Programme – Phase I
 • Συντονιστής εταίρος: Delta Singular, Εκπαιδευτική Α.Ε.
 • Υπεύθυνη έργου: Δρ. Ε. Καρποδίνη-Δημητριάδη
 • Διάρκεια έργου: 2002-2003

Continue reading