ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κυκλοφόρησε το νέο (16ο) Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα (www.paratiritirio.gr) , που παρουσιάζει τις ανισότητες που επικρατούν με βάση τον παράγοντα του φύλου σε θέσεις ευθύνης στον τομέα της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα σήμερα. Όπως διαπιστώνεται από τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται  υπάρχουν ακόμη επιστημονικά πεδία και επαγγέλματα που θεωρούνται κατεξοχήν ανδρικά ή γυναικεία. Παρόλο που ο αριθμός των φοιτητριών είναι μεγαλύτερος από εκείνο των φοιτητών, εντούτοις εξακολουθεί το ενδιαφέρον των γυναικών  να στρέφεται στις σχολές παιδαγωγικών επαγγελμάτων. Η  αναρρίχηση στις υψηλές βαθμίδες ΔΕΠ (διδακτικού-ερευνητικού προσωπικού) των Πανεπιστημίων παραμένει δυσανάλογα χαμηλή. Το ποσοστό των γυναικών κατόχων διδακτορικού  για το 2015-2016 είναι 47,33%, το αντίστοιχο ποσοστό γυναικών μελών ΔΕΠ την ίδια χρονιά είναι 33,79%. Μάλιστα, όσο πιο υψηλή είναι η βαθμίδα, τόσο χαμηλότερο είναι το ποσοστό των γυναικών. Στην ανώτατη βαθμίδα, του Καθηγητή, το ποσοστό των γυναικών είναι μάλλον απογοητευτικό (20,8%, δηλ. περίπου το 1/5).

Το ίδιο συμβαίνει και με την ανάληψη διευθυντικών θέσεων στην εκπαίδευση. Παρότι οι γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα του διδακτικού προσωπικού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα ποσοστά τους σε διευθυντικές θέσεις στα σχολεία είναι δυσανάλογα χαμηλά (κάτω του 50% και ακόμη χαμηλότερα αν δεν συμπεριλάβουμε τις υποδιευθύντριες) και χαμηλώνουν ακόμη περισσότερο σε επίπεδο διευθύνσεων εκπαίδευσης (μόλις 18 γυναίκες σε σύνολο 116 θέσεων). Η ανάληψη θέσεων ευθύνης στα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών, ανδρών και γυναικών, καθώς και η στελέχωση της διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εξακολουθεί να συγκεντρώνει χαμηλά ποσοστά παρουσίας γυναικών.

Το φαινόμενο δεν είναι μόνον ελληνικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε ο οργανισμός CATALYST (www.catalyst.org/knowledge/women-academia) στην Ευρώπη των 28 οι γυναίκες σε ακαδημαϊκές θέσεις κατέχουν  ποσοστό 40,6%, καταλαμβάνουν όμως μόλις 20,1% των θέσεων ευθύνης στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αξίζει να σημειωθεί πως ανάμεσα στις χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά περιλαμβάνονται το Βέλγιο, η Γερμανία και η Γαλλία. ΄Οσο υψηλότερη είναι η βαθμίδα, τόσο μεγαλύτερες οι ανισότητες, ακόμη και σε επίπεδο αμοιβών. Στη Μεγάλη Βρετανία οι γυναίκες ακαδημαϊκοί αμείβονται κατά μέσο όρο 12% λιγότερο από τους άνδρες συναδέλφους τους. Παρόλο που όλο και περισσότερες γυναίκες αποφοιτούν από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, εντούτοις οι ανισότητες συνεχίζονται και γίνονται περισσότερο ευκρινείς σε επίπεδο απόκτησης διδακτορικού διπλώματος και αναρρίχησης σε θέσεις ευθύνης. Αλλά και στις ΗΠΑ παρόλο που ο αριθμός των γυναικών σε ακαδημαϊκές θέσεις είναι υψηλός (48,9%) η μεγαλύτερη συγκέντρωση είναι στις χαμηλές βαθμίδες και μόλις το 38,4% κατέχει συνολικά μόνιμες θέσεις.