15η ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ-15th Gender Summit

Η 15η Σύνοδος για τη Διάσταση του Φύλου θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο 18-19 Ιουνίου 2018 με θέμα ”United in Science and through ScienceΤο θέμα αυτό επελέγη για να αντικατοπτρίζει την ανάγκη: 1) να ενισχυθεί η σχέση μεταξύ των διάφορων φορέων και ενδιαφερομένων στις επιστημονικές προσπάθειες (ιδίως μετά το Brexit) βασισμένες στην κοινή δέσμευση για ισότητα των φύλων και επιστημονική αριστεία · 2) να προωθηθεί η έρευνα για τις κοινωνικές προκλήσεις με την απαιτούμενη ευαισθησία στις τοπικές ανάγκες και τα περιβάλλοντα · και 3) να προωθηθεί η ανάπτυξη και η εφαρμογή  διεπιστημονικών μεθόδων ανάλυσης της διάστασης του φύλου στις διάφορες επιστήμες, στην αλληλεπίδραση μεταξύ τους καθώς και στις επιπτώσεις που ασκούν τα αποτελέσματά τους  στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://gender-summit.com/: