ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 25 Ιανουαρίου 2018. Η εκδήλωση στόχο έχει να συγκεντρώσει εμπλεκόμενους στον τομέα της εκπαίδευσης (εκπαιδευτικούς, υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων, ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων κλπ.)  για να συζητήσουν τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου, όπου η εκπαίδευση θα διακρίνεται για την καινοτομία, την  ενσωμάτωση και τις αξίες. 

Περισσότερα στη διεύθυνσηhttps://ec.europa.eu/education/education-summit