ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τον Πολιτισμό είναι μια διετής εκδήλωση που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προβολή της ευρωπαϊκής πολιτιστικής συνεργασίας, τη συγκέντρωση των βασικών παραγόντων του πολιτιστικού τομέα και τη συζήτηση σχετικά με την πολιτική και τις πρωτοβουλίες στον τομέα του πολιτισμού της ΕΕ. Η διοργάνωσή  του για το 2017 θα σηματοδοτήσει επίσης την επίσημη έναρξη του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 2018, το θεματικό έτος της ΕΕ που αφιερώνεται στα κοινά μας πολιτιστικά αγαθά και σε όλες τις πτυχές τους.

Πληροφορίες στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/culture/event/forum-2017_en