ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-EUROMATH 2018

Η Μαθηματική Εταιρία της Κύπρου και το Ίδρυμα  Thales (Thales Foundation), σε συνεργασία με τη Μαθηματική Εταιρία της ΝΑ Ευρώπης (Mathematical Society of the South Eastern Europe) οργανώνουν ευρωπαϊκό μαθητικό συνέδριο στα μαθηματικά (European Student Conference in Mathematics – EUROMATH 2018). Το συνέριο θα πραγματοποιηθεί  στην Κρακοβία της Πολωνίας 7-11 Μαρτίου 20188.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: www.euromath.org