ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ & ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Η 7η Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Τέχνες & τον Πολιτισμό οργανώνεται στη Βαλέτα της Μάλτας από 8 έως 21 Οκτωβρίου 2016. Ο στόχος είναι να διερευνηθούν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τις Τέχνες και τον Πολιτισμό στον 21ο αιώνα καθώς και να τεθούν διάφορα ζητήματα που αφορούν στις μεταβαλλόμενες αντιλήψεις για την έννοια της Ηγεσίας και την πολιτιστική διαφορετικότητα.

Πρόγραμμα & πληροφορίες: http://artsummit.org/en/