ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ 2015

Στις 13 Απριλίου θα εορταστεί η ημέρα της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ΕΠΠ) . Η ΕΠΠ θεσπίστηκε με τη Συνθήκη της Λισαβόνας και δίνει τη δυνατότητα σε ένα εκατομμύριο πολίτες να συμμετέχουν άμεσα στη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ.  Είναι το πιο σημαντικό μέσο για την άμεση δημοκρατία σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Θα παρουσιαστούν η έκθεση αξιολόγησης για τα τρία πρώτα χρόνια λειτουργίας της ΕΠΠ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και η έκθεση του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή.

Περισσότερα: this year’s ECI Day.