ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Την Παρασκευή, 4 Μαρτίου, η Γερμανική Κάτω Βουλή ενέκρινε νομοθεσία σύμφωνα με την οποία 100 περίπου μεγάλες γερμανικές εταιρείες θα πρέπει να κατανείμουν το 30% των θέσεων στα μη εκετελεστικά συμβούλια σε γυναίκες  έως τον Ιανουάριο του 2016, ενώ άλλες 3.500 εταιρείες θα πρέπει να καταλήξουν σε ένα σχέδιο ποσόστωσης, με δεσμευτικούς στόχους, δείχνοντας πώς θα περιλάβουν γυναίκες στα Διοικητικά τους Συμβούλια.  Η εφαρμογή με νόμο της ποσόστωσης, που έχει ήδη υιοθετηθεί από τη Νορβηγία, τη Γαλλία, την Ισπανία, θεωρήθηκε αναγκαία για την καταπολέμηση της υποεκπροσώπησης των γυναικών στην επιχιερηματική ζωή, αφού προσπάθειες για εθελοντική εφαρμογή από τις επιχειρήσεις απέτυχαν εδώ και χρόνια.