ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 2015

empeoering womenΗ 8η Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον εορτασμό της Γυναίκας παγκοσμίως. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έθεσε ως φετινό θέμα του εορτασμού την ενίσχυση της θέσης της γυναίκας μέσα από την εκπαίδευση  http://www.europarl.europa.eu/. Η εκπαίδευση θεωρείται ως καθοριστικός παράγοντας για την ενίσχυση της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών και την αντιμετώπιση του χάσματος που παρατηρείται ανάμεσα στις ακαδημαϊκές επιδόσεις των γυναικών και την επαγγελματική τους εξέλιξη. Παρά την πρόοδο που έχει συντελεστεί στην ΕΕ των 28, οι γυναίκες εξακολουθούν να υποεκπροσωπούνται στους περισσότερους κλάδους των επαγγελμάτων, να αμείβονται λιγότερο από τους άνδρες για παρεχόμενη ίση εργασία και να έχουν λιγότερη εκπροσώπηση σε διοικητικές θέσεις λήψης αποφάσεων. Οι γυναίκες εμφανίζουν υστέρηση έναντι των ανδρών στους περισσότερους κλάδους αιχμής των επιστημών, όπου σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat– πάντα στην Ευρώπη των 28- οι γυναίκες εμφανίζουν υστέρηση έναντι των ανδρών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, με ελάχιστες εξαιρέσεις, ενώ  λιγότρες γυναίκες αποφοιτούν -σε ποσοστό 27%- έναντι των ανδρών.

Η έμφαση στην εκπαίδευση εκτιμάται ότι θα ενισχύσει την ανάπτυξη των δεξιοτήτων, την απόκτηση εξειδίκευσης και στη θετικότερη προσέγγιση των ίδιων των γυναικών για τις δυνατότητες τους, καθώς επίσης τις εφοδιάσει με Ευελιξία και Προσαρμοστικότητα, Διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες και Επαγγελματικές δεξιότητες, ώστε να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά και την εργασιακή απασχόλησή τους