Το Έτος 2015

Το Έτος 2015 έχει ανακηρυχθεί ως ΄Ετος Βιομηχανικής και Τεχνολογικής Κληρονομιάς της Ευρώπης (www.industrialheritage2015.eu) καθώς και Ευρωπαϊκό ΄Ετος για την Ανάπτυξηhttps://europa.eu/eyd2015/en/content/about-2015) και έτος κατά το οποίο θα παρουσιαστούν πρωτοβουλίες για τους νέους. Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νεολαίας είναι η πόλη της Ρουμανίας Cluj-Napoca ( http://www.europeanyouthcapital.org/)