ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Leonardo da Vinci

 Κυκλοφόρησε η τελευταία έκδοση του ηλεκτρονικού ενημερωτικού Δελτίου ADAM  (Χειμώνας 2014-2015). Περιλαμβάνει έργα και προϊόντα που  επέδρασαν θετικά στην προώθηση της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και κατάρτισης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Στο τεύχος που κυκλοφορεί ηλεκτρονικά παρουσιάζονται 35 καλές πρακτικές έργων, που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Leonardo da Vinci και επιλέχθηκαν σε συνεργασία με τις εθνικές συντονιστικές αρχές του προγράμματος. 

ΠΗΓΗ: http://www.adam-europe.eu/