ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΕΟΥΣΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Οι πόλεις Mons (Βέλγιο) και Plzeň (Δημοκρατία της Τσεχίας),Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης 2015,  προτάθηκαν για το Βραβείο Μελίνα Μερκούρη για την ποιότητα της προετοιμασίας τους. Το βραβείο με το ποσό του  €1,5 εκατομμυρίου για κάθε πόλη, θα αποδοθεί από το ΕΕ Πρόγραμμα ‘Δημιουργική Ευρώπη’. Οι Πολιτιστικές Πρωτεύουσες  έχουν καθορισθεί έως και το 2018, ενώ για το 2019 έχουν προταθεί οι πόλεις  Matera και Plovdiv (Ιταλία και Βουλγαρία, αντίστοιχα ) με την οριστική απόφαση να αναμένεται στις αρχές  Σεπτεμβρίου του 2015.

ΠΗΓ¨Η: http://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/capitals-culture_en.htm)