ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΣΤΗΝ ΕΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ: ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την ανάλυση για τις επενδύσεις στην Εκπαίδευση και κατάρτιση των 28 κρατών μελών (Education and Training Monitor 2014). Η κατάσταση είναι άκρως ανησυχητική. Παρά τις αποκλίσεις που υπάρχουν μεταξύ των χωρών, τουλάχιστον 19 χώρες έκαναν περικοπές στις επενδύσεις στην εκπαίδευση το 2012. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται ιδιαίτερα πλήττονται από αυτό το γεγονός οι ευαίσθητες ομάδες, ενώ ενισχύονται οι ανισότητες, κοινωνικο-οικονομικές και πολιτιστικές. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των  χωρών που έκαναν τις μεγαλύτερες περικοπές, περισσότερο από 5%, σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2012 -σύμφωνα με τα στατιστικά δεδομένα, που δημοσιεύονται- οι δαπάνες στην Ελλάδα για την παιδεία μειώθηκαν κατά 7,6% . Αυτό έχει πολλαπλές επιπτώσεις  στους ρυθμούς ανάπτυξης και συμμετοχής του επιστημονικού δυναμικού στην παραγωγική διαδικασία. Περισσότερο πλήττονται οι νέοι, οι γυναίκες και οι μετανάστες. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με την μεγαλύτερη μείωση το 2013 στην απασχόληση των νέων πτυχιούχων. Το 2008 η απασχόληση των πτυχιούχων ανερχόταν στο 70% ενώ το 2013 έφθασε μόλις το 40%. Όπως προκύπτει από τα στατιστικά δεδομένα οι γυναίκες εμφανίζουν να έχουν υψηλά ποσοστά   συμμετοχής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά μειωμένη συμμετοχή στις Θετικές επιστήμες και τα μαθηματικά. Συστάσεις ήδη έγιναν σε 10 χώρες να ενισχύσουν τη συμμετοχή των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού στην εκπαίδευση και κατάρτιση ώστε να επιτευχθούν οι ΕΕ 2020 στόχοι και να ενισχυθεί η απασχόληση.

Περισσότερα:Education and Training Monitor2014