ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου το Σχέδιο Δράσης 2015-2017 για την «Ψηφιακή Συμμαχία για τη Γυναικεία Απασχόληση», πρωτοβουλία που συντονίζει η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων. Το Σχέδιο Δράσης δομείται σε πέντε θεματικούς άξονες: Ενίσχυσητων ψηφιακών δεξιοτήτων και της επιχειρηματικότητας των γυναικών μέσω δράσεων Δια Βίου Μάθησης, Ανάδειξη γυναικείου ταλέντου με την ενίσχυση συμμετοχής περισσότερων γυναικών στην αγορά εργασίας, Δημιουργική προσέγγιση της επιχειρηματικότητας και της Ανάπτυξης. Προσέλκυση περισσότερων γυναικών και κοριτσιών στις ΤΠΕ. Ευρωπαϊκή και Διεθνής Διάσταση – Δημιουργία ενός κοινού Ευρωπαϊκού μοντέλου.

ΠΗΓΗ: www.isotita.gr