ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Το Ίδρυμα Ασίας-Ευρώπης (ASEF), σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού και Επιστημών, των Κάτω Χωρών και  το HetNieuweInstituut, παρουσιάζει μια νέα έκδοση, που  περιλαμβάνει 36 καλές πρακτικές στις δημιουργικές βιομηχανίες σε όλη την Ασία και την Ευρώπη. Η συλλογή παρουσιάζει παραδείγματα της πολιτικής και της πρακτικής, που μπορεί να χρησιμεύσει ως πηγή έμπνευσης για τη δικτύωση, τη συνεργασία και τη χάραξη πολιτικής.  Η χαρτογράφηση καλύπτει τους τέσσερις τομείς που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν κατά την προσεχή 6η Συνάντηση Υπουργών Πολιτισμού   Ασίας-Ευρώπης (ASEM) τον Οκτώβριο του 2014 στο Ρότερνταμ, ήτοι : δημιουργικές ικανότητες, δημιουργικοί επιχειρηματίες, δημιουργικές πόλεις- βιωσιμότητα, και   ποιότητα της ζωής.

 ΠΗΓΗ: http://culture360.asef.org/