ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Η  Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ),   διοργανώνει τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2014 συνέδριο , στο πλαίσιο του έργου «Θετικές Δράσεις για την Προώθηση των Γυναικών στα Οικονομικά Κέντρα Αποφάσεων» που χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα  PROGRESS.

Πληροφορίες: www.isotita.gr