ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ

Η στοχευμένη εκπαίδευση στο αντικείμενο της Πολιτιστικής διαχείρισης (βλ. και Δια Βίου Μάθηση & Πολιτισμός: Η Συνεργεία της Πολιτιστικής Διαχείρισης, εκδ. ΝΗΣΟΣ) περιλαμβάνεται στα προτεινόμενα εργαλεία για την αποτελεσματική άσκηση Πολιτιστικής Διπλωματίας στο υποστηρικτικό κείμενο του συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες (7-8 Απριλίου 2014) στο πλαίσιο της προπαρασκευαστικής Δράσης «Ο Πολιτισμός  στις εξωτερικές σχέσεις της ΕΕ».

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα, που θα επιτρέπει στους ευρωπαίους πολιτιστικούς παράγοντες να μοιραστούν την εμπειρία τους στη διαχείριση των πολιτιστικών ιδρυμάτων και των σχεδίων, θα ήταν σημαντικό τόσο σε στρατηγικούς εταίρους, που θέλουν να ανοίξουν νέες αγορές για τα προϊόντα τους, καθώς και στις γειτονικές χώρες που αναζητούν δεξιότητες και  εμπειρία. Τα Προγράμματα σπουδών και οι διδακτικές ενότητες  θα πρέπει να αναπτυχθούν σε συνεργασία μεταξύ ειδικευμένων ιδρυμάτων στα κράτη μέλη και τους ομολόγους τους σε τρίτες χώρες. Θα πρέπει να επιτραπεί σε όλους τους πολιτιστικούς φορείς εντός της ΕΕ που είναι σε θέση να προσφέρουν εκπαίδευση στην Πολιτιστική διαχείριση να συμμετάσχουν και να καλέσουν τους νέους που προέρχονται από τρίτες χώρες να λάβουν εκπαίδευση στην Ευρώπη.  Αυτή η «εξατομικευμένη» εκπαίδευση θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα (υπερεθνικό) εξ αποστάσεως πρόγραμμα e-learning που θα επιτρέπει στους νέους πολιτιστικούς διαχειριστές  να συνεχίσουν τις σπουδές τους από το σπίτι.

ΠΗΓΗ: http://cultureinexternalrelations.eu/