ΑΝΙΣΟΤΗΤΕΣ & ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ανισότητες εξακολουθούν να υφίστανται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης, όπως δείχνουν τα στοιχεία, με αποτέλεσμα να παρατηρείται σημαντικό έλλειμμα  δεξιοτήτων και προσόντων ιδιαίτερα μεταξύ των κοινωνικών ομάδων, όπως είναι οι νέοι μετανάστες. Οι ανισότητες αυτές έχουν σοβαρές συνέπειες για τα άτομα, για την οικονομική πρόοδο και την κοινωνική συνοχή.  Μεγάλη επίσης διακύμανση υπάρχει στον τρόπο με τον οποίο τα διάφορα κράτη μέλη επιχειρούν να αντιμετωπίσουν επιτυχώς το πρόβλημα.   Συγχρόνως  η προσπάθεια  εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών και η αυξανόμενη  ανεργία των νέων αποτελούν πρόκληση για τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης,  που βρίσκονται αντιμέτωπα με μείωση των κρατικών δαπανών.  Τουλάχιστον σε δεκαέξι κράτη μέλη σημειώθηκε μείωση των δαπανών  για την εκπαίδευση σε κάποιο στάδιο μεταξύ του 2008 και του 2011, με περαιτέρω σημαντικές μειώσεις του προϋπολογισμού για το 2012 σε έξι από αυτά (Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρος, Πολωνία, Λετονία , Ηνωμένο Βασίλειο).

Πηγή: Education and Training Monitor 2013, ec.europa.eu/education/monitor