ΝΕΑ ΕΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» (Creative Europe), όπως και το Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Μμε (COSME) έλαβαν έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αναμένεται να τεθούν σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2014. Με προϋπολογισμό 1,46 δισ. ευρώ το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη»  θα χρηματοδοτήσει τις παραστατικές και εικαστικές τέχνες, την πολιτιστική κληρονομιά (υποπρόγραμμα «Πολιτισμός»), τον κινηματογράφο, την τηλεόραση, τη μουσική και γενικότερα τον οπτικοακουστικό τομέα (υποπρόγραμμα «MEDIA»), καθώς και άλλους συναφείς τομείς. Θα δημιουργήσει, επίσης, ένα νέο χρηματοπιστωτικό μηχανισμό, ο οποίος θα δώσει τη δυνατότητα σε μικρές πολιτιστικές και δημιουργικές επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση σε τραπεζικά δάνεια ύψους έως και 750 εκατ. ευρώ.  Το Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα των Μμε (COSME) μαζί με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για την έρευνα θα αντικαταστήσουν το υφιστάμενο πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (ΠΑΚ) και θα υποστηρίξουν όλα τα είδη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τόσο σε επίπεδο δημιουργίας όσο και ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

ΠΗΓΗ: http://www.europarl.europa.eu