ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ VS ΜΑΖΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο Δημιουργικός Τουρισμό αποτελεί μια εναλλακτική μορφή τουρισμού,  που επιδιώκει να συμβάλλει στην  απόλαυση της τουριστικής εμπειρίας από μιαν άλλη οπτική και παράλληλα να συνδέσει την τουριστική με την τοπική οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη. Είναι μια φιλόδοξη ιδέα, που έχει τις ρίζες της στη δεκαετία του 1990,  όταν αναζητήθηκαν τρόποι να προβληθούν ποιοτικά τοπικά προϊόντα- κυρίως χειροτεχνήματα- σε τουρίστες, οι οποίοι ήταν πρόθυμοι να εκτιμήσουν την αξία της προσωπικής δημιουργίας και  να αγοράσουν αντικείμενα φτιαγμένα από πηλό ή υφαντά και σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και να έρθουν σε επαφή με τους δημιουργούς και να κατανοήσουν την τέχνη τους συμμετέχοντας σε εργαστήρια για πρακτική μάθηση.   Η σύνδεση της δημιουργικότητας με τον τουρισμό ήρθε ως απάντηση όχι μόνον στα χαμηλής ποιότητας προϊόντα, που προωθούνται μέσω του μαζικού τουρισμού, αλλά και στον πολιτιστικό τουρισμό, που σε πολλές περιπτώσεις εξελίχθηκε σε μιαν ακόμη έκφραση του μαζικού τουρισμού. Ο Δημιουργικός Τουρισμό θεωρείται ότι συμβάλλει στην ανάπτυξη των περιοχών, στην ενίσχυση της απασχόλησης και διευρύνει τον αριθμό των τουριστών, που έχουν κουραστεί από τις παραδοσιακές τουριστικές προτάσεις και αναζητούν μιαν άλλην εμπειρία για την οποία και είναι πρόθυμοι να πληρώσουν.

Ορισμένες πόλεις έχουν ήδη υιοθετήσει αυτή την μορφή του τουρισμού (πρβλ Βαρκελώνη (www.barcelonacreativa.info) τόσο στην Ευρώπη, όσο και στην Ασία (πρβλ. την προσπάθεια της ASEAN στη ΝΑ Ασία, του Μεξικού κλπ) ενώ αναμένεται ότι ως τουριστική τάση θα διευρυνθεί στα επόμενα χρόνια  ιδίως σε συνδυασμό με ποιοτικό πολιτιστικό τουρισμό.