ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ: ENCATC ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Το Δίκτυο ENCATC διοργάνωσε στις 5 Ιουλίου 2013 στις Βρυξέλλες Πολιτική Συζήτηση με θέμα:  ‘Responding to the crisis with culture: Towards new governance & business models’ επιδιώκοντας την ανταλλαγή απόψεων για τις δυνατότητες των πολιτιστικών οργανισμών να παρέμβουν εποικοδομητικά στην οικονομική κρίση. Τη συζήτηση παρακολούθησαν περισσότεροι από 90 ειδικοί από διάφορες χώρες της Ευρώπης. Τα συμπεράσματα, όπως τα  συνόψισαν  οκτώ ειδικοί του πολιτιστικού τομέα είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση

http://www.encatc.org/pages/fileadmin/user_upload/2013/Policy_Debate_Report_2013.pdf