ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ & ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

Το ΄Ιδρυμα  Asia-Europe Foundation (ASEF), και το Δίκτυο Arts Network Asia (ANA) μαζί με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Trans Europe Halles (TEH), έχουν ξεκινήσει από κοινού την 3η πρόσκληση υποβολής προτάσεων με θέμα ‘Creative Encounters: Cultural Partnerships betweenAsia and Europe’ 3rd call for proposals. Ταυτόχρονα, το Ίδρυμα ASEF εγκαινιάζει  την 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων του   1st call for proposals   ASEF Creative Networks.