ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ & ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

Μόλις δημοσιεύθηκε το δεύτερο τεύχος της έκδοσης (LLL-Mag #2 – May 2013) του  EUCIS-LLL (European Civil Society Platform on Lifelong LearningEUCISLLL) με τίτλο «We make Europe: Active citizenship and Lifelong Learning». Το περιοδικό μεταξύ άλλων περιλαμβάνει άρθρα και συνεντεύξεις με στόχο να συμβάλει στις συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους των Πολιτών 2013. Σκοπός του είναι να αποτυπώσει διάφορες προοπτικές και εμπειρίες, προκειμένου να δείξει τον πλούτο και το δυναμισμό, αλλά και τα όρια και τις παγίδες του τι σημαίνει ενεργός ευρωπαίος πολίτης στις μέρες μας. ΄Εμφαση δίνεται στον τρόπο διδασκαλίας της έννοιας του ενεργού πολίτη στα σχολεία, αλλά και του τρόπου με τον οποίο κατασκευάζεται η έννοια της ταυτότητας στις νέες χώρες της Ευρώπης από τους νέους, καθώς και οι προσπάθειες που γίνονται για την ένταξη των μεταναστών για τους οποίους η Ευρώπη ενδεχομένως  και να αποτελεί σήμερα ένα αντι-Ελντοράντο.

Όλη η έκδοση διαθέσιμη: LLL-Mag on “We Make Europe, Active Citizenship and Lifelong Learning“.