ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΡΩΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η Ρωσική ΄Ενωση Θεάτρου θέλοντας να προωθήσει τη συνεργασία διασυνοριακών έργων μεταξύ Ρωσίας και Ευρώπης  έχει εξαγγείλει ένα ευέλικτο σύστημα επιχορήγησης ταξιδιών -διαμονή και μετακίνηση-, που απευθύνεται στους εργαζόμενους στις Τέχνες του Θεάματος.   Προθεσμία υποβολής αιτήσεων η 31η Μαΐου για μετακινήσεις μετά την 1η Ιουλίου 2013. Πληροφορίες και αίτηση συμμετοχής στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.rtlb.ru/en/travelGrants/#checklist