ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΡΣΙΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

EUCIS-LLL (European Civil Society Platform on Lifelong Learning) οργανώνει στις 14 Μαΐου στο Vilnius της Λιθουανίας το ετήσιο συνέδριο του με θέμα «Επανεξετάζοντας τη Μάθηση: Εγκάρσιες Δεξιότητες στο προσκήνιο» (Rethinking Learning: Transversal competences in the spotlight). Στόχος του Συνεδρίου είναι να συζητηθούν σημαντικά θέματα Διά Βίου Μάθησης, που αφορούν στις  εγκάρσιες δεξιότητες, σύμφωνα με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Επανεξετάζοντας την Εκπαίδευση», αλλά και με τις ανάγκες, που προκύπτουν για συνεχή επικαιροποίηση των επαγγελματικών δεξιοτήτων  στο σύγχρονο, σύνθετο και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Πληροφορίες: http://www.eucis-lll.eu/