ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΠΑΙΔΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Τα παιδιά  μεταναστών έχουν  περισσότερες πιθανότητες να καταλήξουν σε φτωχά σχολεία, αναφέρει πρόσφατη  έκθεση της ΕΕ. Τα παιδιά μεταναστών, που μόλις έφθασαν σε μια χώρα,  είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουν  διαχωρισμό και να καταλήξουν σε σχολεία με λιγότερους πόρους, σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη, που εκπονήθηκε για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.      Αυτό οδηγεί σε μειωμένη σχολική απόδοση και σε  μεγάλη πιθανότητα  τα παιδιά να εγκαταλείψουν το σχολείο πρόωρα. Από τη  μελέτη προκύπτει  ότι  τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρέχουν ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη  σε όλα τα παιδιά. Στοχοθετημένη υποστήριξη για τα παιδιά των μεταναστών, όπως είναι οι ειδικοί δάσκαλοι και συστηματική εμπλοκή των γονέων και των κοινοτήτων,  επίσης  θα συμβάλλει στη βελτίωση της ενσωμάτωσής τους.                                  Η μελέτη εξετάζει  εθνικές πολιτικές για τη στήριξη των νεοαφιχθέντων παιδιών μεταναστών  σε 15 χώρες, στις οποίες έχουν παρατηρηθεί σημαντικές πρόσφατες μεταναστευτικές ροές: Αυστρία, Βέλγιο (ολλανδόφωνη κοινότητα),  Τσεχική Δημοκρατία, Κύπρος, Δανία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία , Λουξεμβούργο,  Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Σουηδία και  Ηνωμένο Βασίλειο. Η μελέτη διαπιστώνει ότι η Δανία και η Σουηδία έχουν το καλύτερο μοντέλο, που βασίζεται στην παροχή ολοκληρωμένης υποστήριξης και ένα λογικό επίπεδο αυτονομίας για τα σχολεία. Οι άλλες χώρες τείνουν να επικεντρώνονται μόνο σε μία πτυχή, πράγμα που σημαίνει ότι δεν επιτυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα, όσον αφορά στην ένταξη των παιδιών των μεταναστών.              Πληροφορίες στη διεύθυνση:http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-323_en.htm.           Πλήρης μελέτη διαθέσιμη στα αγγλικά:  http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/migrants/report_en.pdf                                                                                               Για την ελληνική περίιπτωση: http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/migrants/greece_en.pdf