ΣΥΝΕΔΡΙΟ & ΕΚΘΕΣΗ ERASMUS 2013

Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Συντονιστών Erasmus (EAEC), σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Adam Mickiewicz  διοργανώνει (15 έως 19 Μαΐου 2013)  στο Poznan της Πολωνίας το 9ο ετήσιο Συνέδριο & την Έκθεση  Erasmus 2013. Πληροφορίες στη διεύθυνση www.eaec.eu.com