DOODLE: Developing Online Open Distance Learning E-models for vocational skills education

  • doodle-p745Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα SOCRATES-Minerva, Promotion οf Open and Distance Learning – Information and Communication Technologies in τhe Field of Education 2002-2003
  • Συντονιστής εταίρος:  Leeds College οf Technology
  • Υπεύθυνος έργου: Nav CHOHAN
  • Υπεύθυνη για τον εταίρο Delta Singular Εκπαιδευτική, Α.Ε: Δρ. Ε. Καρποδίνη-Δημητριάδη
  • Διάρκεια έργου:2002-2003

Το πρόγραμμα είχε ως στόχο να διευκολύνει την ανάπτυξη προγραμμάτων εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής κατάρτισης (elearning) στον τομέα των πρακτικών δεξιοτήτων, δοκιμάζοντας υφιστάμενες τεχνολογίες του διαδικτύου, αναπτύσσοντας και αξιολογώντας καινοτόμες δραστηριότητες και καταστάσεις μάθησης πρακτικών δεξιοτήτων, προτείνοντας κριτήρια και δείκτες ποιότητας για την αξιολόγηση της πρακτικής κατάρτισης μέσω του διαδικτύου και αναπτύσσοντας μοντέλα βέλτιστων πρακτικών. Το έργο αναζήτησε και εφάρμοσε ένα συνδυασμό μεθόδων  από τις διαθέσιμες τεχνολογίες του Διαδικτύου, παράλληλα με καινοτόμες δραστηριότητες μάθησης που αποσκοπούσαν στην ανάπτυξη πρακτικών δεξιοτήτων, που υποστηρίζονται από τεχνολογίες του Διαδικτύου. Πρωταρχικής σημασίας ήταν η αξιολόγηση των τεχνικών και των τεχνολογιών που εφαρμόστηκαν, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η δημιουργία προτύπων βέλτιστων πρακτικών. Για τον σκοπό αυτό καθορίστηκαν κριτήρια και δείκτες ποιότητας για την πρακτική εκπαίδευση στο διαδίκτυο.  Το έργο ήταν καινοτόμο διότι έως τότε υπήρχε λιγοστή έρευνα για τις δυνατότητες εφαρμογής  της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων. Τα αποτελέσματά του έδειξαν ότι ο βέλτιστος τρόπος απόκτησης αυτών των δεξιοτήτων συνίσταται σε ένα συνδυασμό μεθόδων που να περιλαμβάνουν εκπαίδευση και κατάρτιση εξ αποστάσεως αλλά και διδασκαλία μέσα σε  αίθουσα.

Ηλεκτρονική διεύθυνση: