ΣΧΟΛΙΑ-ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2017: ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕ ΡΥΘΜΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΟΥ

Δείκτης Ισότητας των Φύλων 2017: Μέτρηση της ισότητας των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2005-2015 – Έκθεση

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) δημοσίευσε μια έκθεση που τεκμηριώνει την τρίτη έκδοση του Δείκτη Ισότητας των Φύλων 2017. Αυτός ο ενημερωμένος Δείκτης δείχνει πού βρίσκεται σήμερα η Ευρώπη. Αν και υπάρχει πρόοδος, η συνολική πρόοδος είναι πολύ αργή. Η βαθμολογία της ΕΕ είναι μόλις τέσσερα σημεία υψηλότερα από ό, τι πριν από δέκα χρόνια, τώρα 66,2 από τα 100. Η χώρα με τη μεγαλύτερη απόδοση είναι η Σουηδία με 82,6, ενώ η Ελλάδα με 50 βαθμούς βρίσκεται στην τελευταία κατάταξη. Το βραβείο για τη χώρα που παρουσίασε τη μεγαλύτερη βελτίωση πηγαίνει στην Ιταλία, η οποία έκανε ένα μεγάλο άλμα και κέρδισε 12,9 πόντους για να τοποθετηθεί στην14η θέση στην κλίμακα κατάταξης.

Πηγήhttp://eige.europa.eu/

ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Στις  7 Δεκεμβρίου ανακοινώθηκε από την ΕΕ η έναρξη των εκδηλώσεων για το έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018. Η ανακοίνωση έγινε στο Πολιτιστικό Φόρουμ στο Μιλάνο. 

Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα φέρει στο προσκήνιο τον πλούτο της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, προβάλλοντας το ρόλο του στην προώθηση μιας κοινής αίσθησης ταυτότητας και της οικοδόμησης του μέλλοντος της Ευρώπης.

Περισσότερα στη διεύθυνση: https://europa.eu/cultural-heritage/

Youth Wiki: ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

 Η ΕΕ εγκαινίασε μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, Youth Wiki, που αποτελεί τη νέα ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια με τις εθνικές πολιτικές που υποστηρίζουν τους νέους. Στόχος της πλατφόρμας είναι  η προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας και η υποστήριξη της λήψης αποφάσεων βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων. Στο  Youth Wiki συμμετέχουν έως τώρα 27 χώρες. 

Πηγή: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

 EUROCLIO

Η  EUROCLIO (European Association of History Educators) σε συνεργασία με την APHG (Association des Professeurs d’Histoire et de Geographie) οργανώνει στη Μασσαλία (21-26 Απριλίου 2018) το 25ο Συνέδριο  και Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Προσωπικής Ανάπτυξης με τίτλο ” Μεσογειακοί διάλογοι: Διδάσκοντας την Ιστορία πέραν από τους Ορίζοντες” με στόχο να κατανοηθούν οι σύγχρονες προκλήσεις γύρω από τη Μεσόγειο και ο ρόλος της εκπαίδευσης σε σχέση με την ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και την ιδιότητα του πολίτη

Περισσότερες πληροφορίες  & δηλώσεις συμμετοχής: https://euroclio.eu/events/category/euroclio/

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Κυκλοφόρησε το 12ο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) στο οποίο παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα που αφορούν στην ανάληψη θέσεων ευθύνης από γυναίκες στην Ελλάδα σε τρία επίπεδα εξουσίας (οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό) και επισημαίνονται οι διαφοροποιήσεις που υπάρχουν συγκριτικά στο σύνολο των 28 κρατών μελών της ΕΕ.
Από την ανάλυση προκύπτει ότι το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών εξακολουθεί να είναι χαμηλό, με πολύ μικρή διαφοροποίηση σε ορισμένους τομείς (π.χ. στην Τράπεζα της Ελλάδος) όπου παρατηρείται μικρή αύξηση (1,9%), ενώ σε άλλους, όπως η συμμετοχή στη διοίκηση των επιμελητηρίων, η συμμετοχή των γυναικών παραμένει εξαιρετικά χαμηλή ((μόλις 1 γυναίκα προεδρεύει σε 59 Διοικητικές Επιτροπές και 11 γυναίκες μέλη σε σύνολο 294 μελών). Χαμηλό είναι και το ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών στο ελληνικό κοινοβούλιο (18,33%).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.isotita.gr.

Αξίζει πάντως να παρατηρηθεί ότι σε ό,τι αφορά στην εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ΕΕ κρατών μελών. Σύμφωνα με μελέτη του φορέα http://www.catalyst.org οι γυναίκες αποτελούν το 46,1% του εργατικού δυναμικού της ΕΕ των 28, η συμμετοχή τους όμως σε ηγετικές θέσεις δεν είναι ανάλογη και παρουσιάζει διακυμάνσεις από χώρα σε χώρα. Από τις χώρες που καθιέρωσαν ποσοστώσεις στη συμμετοχή γυναικών σε διοικητικά συμβούλια σημαντικές αυξήσεις παρουσίασαν μόνον η Ιταλία (20,4%), το Βέλγιο (16,2%) και η Γαλλία (16,%). Οι διαφοροποιήσεις είναι ακόμη εντονότερες σε πολιτικό επίπεδο με τις γυναίκες να κατέχουν θέσεις στα εθνικά κοινοβούλια σε ποσοστό 28,1% με υψηλότερο στη Σουηδία (50,0%). (Περισσότερα στη διεύθυνση http://eige.europa.eu.).
Ο τομέας στον οποίο οι γυναίκες υπερτερούν είναι η συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (54,3%) και εκεί όμως παρατηρούνται μεγάλες διαφοροποιήσεις σε σχέση με το φύλο, αφού μόλις το 26,9% των γυναικών σπουδαστριών αποφοιτούν από σχολές θετικής κατεύθυνσης (STEM). Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία (http://www.catalyst.org/knowledge/women-academia, Οκτώβριος 2017) σε επίπεδο ΕΕ των 28 οι γυναίκες καταλαμβάνουν το 40,6% των ακαδημαϊκών θέσεων με μεγαλύτερη συγκέντρωση στις χαμηλότερες βαθμίδες (45,1%) και μικρή συμμετοχή στις υψηλές βαθμίδες (μόλις 20,1%) με αποτέλεσμα να αποτελούν σε αυτές μειοψηφία στις περισσότερες από τις ΕΕ χώρες συμπεριλαμβανομένου του Βελγίου (15,6%), της Γερμανίας (17,3%), του Ηνωμένου Βασιλείου (17,5%), της Γαλλίας (19,3%) και της Σουηδίας (23,8%). Όσο υψηλότερη η ακαδημαϊκή βαθμίδα τόσο μεγαλύτερες οι έμφυλες ανισότητες τόσο μεγαλύτερη και η βαθμολογική ανισότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι γυναίκες ακαδημαϊκοί αμείβονται κατά 12% λιγότερο από τους άνδρες συναδέλφους τους.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τον Πολιτισμό είναι μια διετής εκδήλωση που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προβολή της ευρωπαϊκής πολιτιστικής συνεργασίας, τη συγκέντρωση των βασικών παραγόντων του πολιτιστικού τομέα και τη συζήτηση σχετικά με την πολιτική και τις πρωτοβουλίες στον τομέα του πολιτισμού της ΕΕ. Η διοργάνωσή  του για το 2017 θα σηματοδοτήσει επίσης την επίσημη έναρξη του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 2018, το θεματικό έτος της ΕΕ που αφιερώνεται στα κοινά μας πολιτιστικά αγαθά και σε όλες τις πτυχές τους.

Πληροφορίες στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/culture/event/forum-2017_en

ΓΥΝΑΙΚΕΣ & ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Κυκλοφόρησε το ενδέκατο (11ο) ενημερωτικό σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) που αφορά στο θεματικό πεδίο “Μερική Απασχόληση Γυναικών ”. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται στατιστικά σε σχέση με τη:
► Μερική απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης, ανά φύλο και
► Κατανομή πληθυσμού με μερική απασχόληση εργασίας ανά φύλο, οικονομική
δραστηριότητα και αιτία μερικής απασχόλησης.
Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι σε εθνικό επίπεδο κατά το Β΄ Τρίμηνο του 2017, η εργασία μερικής απασχόλησης εμφανίζει υψηλότερο ποσοστό στις γυναίκες (60,51%) από ό,τι στους άνδρες (39,49%). Το γεγονός αυτό δημιουργεί μεν θετικό αντίκτυπο στο ποσοστό απασχόλησης, αφού καταγράφεται αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό, ωστόσο η ποιότητα των θέσεων εργασίας μερικής απασχόλησης είναι κατά κανόνα χαμηλότερη, οι μερικώς απασχολούμενες/οι εργαζόμενες/οι λαμβάνουν κατά κανόνα χαμηλότερες αποδοχές και έχουν λιγότερες δυνατότητες προόδου στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΦΚΑ για το 2016, το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών (22,83 €) είναι ελαφρώς χαμηλότερο από το αντίστοιχο των ανδρών (23,67 €), ο μέσος μισθός τους είναι μεγαλύτερος κι αυτό γιατί οι γυναίκες απασχολούνται περισσότερες ώρες (17,56) σε σχέση με τους άνδρες (16,36).
Πηγή: http://www.isotita.gr

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-EUROMATH 2018

Η Μαθηματική Εταιρία της Κύπρου και το Ίδρυμα  Thales (Thales Foundation), σε συνεργασία με τη Μαθηματική Εταιρία της ΝΑ Ευρώπης (Mathematical Society of the South Eastern Europe) οργανώνουν ευρωπαϊκό μαθητικό συνέδριο στα μαθηματικά (European Student Conference in Mathematics – EUROMATH 2018). Το συνέριο θα πραγματοποιηθεί  στην Κρακοβία της Πολωνίας 7-11 Μαρτίου 20188.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: www.euromath.org

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης και Greek Cultural Institute οργανώνουν την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου ξενάγηση στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης.

Πληροφορίες: ekedisy.gr, www.facebook.com/MouseioSxolikisZoisEkpaideysis, Email: info@ekedisy.grekedisy@gmail.com

ΣΥΝΕΔΡΙΟ BEST IN HERITAGE

Το συνέδριο Best in Heritage, ένα ετήσιο παγκόσμιο συνέδριο που παρουσιάζει  βραβευμένα μουσεία, έργα πολιτιστικής κληρονομιάς και συντήρησης, θα πραγματοποιηθεί στο Dubrovnik της Κροατίας στις 28-30 Σεπτεμβρίου 2017. Οργανώνεται σε συνεργασία με την EUROPA NOSTRA και το Ταμείο Δωρεών του ICOM , με την τοπική συνεργασία των μουσείων του Dubrovnik, την υποστήριξη του Δήμου του Dubrovnik και του Υπουργείου Πολιτισμού της Κροατίας και με τη χορηγία της Meyvaert Glass Engineering.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:https://www.thebestinheritage.com/