ΣΧΟΛΙΑ-ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Κυκλοφόρησε το 12ο Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) στο οποίο παρουσιάζονται στατιστικά δεδομένα που αφορούν στην ανάληψη θέσεων ευθύνης από γυναίκες στην Ελλάδα σε τρία επίπεδα εξουσίας (οικονομικό, πολιτικό, κοινωνικό) και επισημαίνονται οι διαφοροποιήσεις που υπάρχουν συγκριτικά στο σύνολο των 28 κρατών μελών της ΕΕ.
Από την ανάλυση προκύπτει ότι το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών εξακολουθεί να είναι χαμηλό, με πολύ μικρή διαφοροποίηση σε ορισμένους τομείς (π.χ. στην Τράπεζα της Ελλάδος) όπου παρατηρείται μικρή αύξηση (1,9%), ενώ σε άλλους, όπως η συμμετοχή στη διοίκηση των επιμελητηρίων, η συμμετοχή των γυναικών παραμένει εξαιρετικά χαμηλή ((μόλις 1 γυναίκα προεδρεύει σε 59 Διοικητικές Επιτροπές και 11 γυναίκες μέλη σε σύνολο 294 μελών). Χαμηλό είναι και το ποσοστό εκπροσώπησης των γυναικών στο ελληνικό κοινοβούλιο (18,33%).

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.isotita.gr.

Αξίζει πάντως να παρατηρηθεί ότι σε ό,τι αφορά στην εκπροσώπηση των γυναικών σε θέσεις ευθύνης παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των ΕΕ κρατών μελών. Σύμφωνα με μελέτη του φορέα http://www.catalyst.org οι γυναίκες αποτελούν το 46,1% του εργατικού δυναμικού της ΕΕ των 28, η συμμετοχή τους όμως σε ηγετικές θέσεις δεν είναι ανάλογη και παρουσιάζει διακυμάνσεις από χώρα σε χώρα. Από τις χώρες που καθιέρωσαν ποσοστώσεις στη συμμετοχή γυναικών σε διοικητικά συμβούλια σημαντικές αυξήσεις παρουσίασαν μόνον η Ιταλία (20,4%), το Βέλγιο (16,2%) και η Γαλλία (16,%). Οι διαφοροποιήσεις είναι ακόμη εντονότερες σε πολιτικό επίπεδο με τις γυναίκες να κατέχουν θέσεις στα εθνικά κοινοβούλια σε ποσοστό 28,1% με υψηλότερο στη Σουηδία (50,0%). (Περισσότερα στη διεύθυνση http://eige.europa.eu.).
Ο τομέας στον οποίο οι γυναίκες υπερτερούν είναι η συμμετοχή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (54,3%) και εκεί όμως παρατηρούνται μεγάλες διαφοροποιήσεις σε σχέση με το φύλο, αφού μόλις το 26,9% των γυναικών σπουδαστριών αποφοιτούν από σχολές θετικής κατεύθυνσης (STEM). Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία (http://www.catalyst.org/knowledge/women-academia, Οκτώβριος 2017) σε επίπεδο ΕΕ των 28 οι γυναίκες καταλαμβάνουν το 40,6% των ακαδημαϊκών θέσεων με μεγαλύτερη συγκέντρωση στις χαμηλότερες βαθμίδες (45,1%) και μικρή συμμετοχή στις υψηλές βαθμίδες (μόλις 20,1%) με αποτέλεσμα να αποτελούν σε αυτές μειοψηφία στις περισσότερες από τις ΕΕ χώρες συμπεριλαμβανομένου του Βελγίου (15,6%), της Γερμανίας (17,3%), του Ηνωμένου Βασιλείου (17,5%), της Γαλλίας (19,3%) και της Σουηδίας (23,8%). Όσο υψηλότερη η ακαδημαϊκή βαθμίδα τόσο μεγαλύτερες οι έμφυλες ανισότητες τόσο μεγαλύτερη και η βαθμολογική ανισότητα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου οι γυναίκες ακαδημαϊκοί αμείβονται κατά 12% λιγότερο από τους άνδρες συναδέλφους τους.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

Το Ευρωπαϊκό Φόρουμ για τον Πολιτισμό είναι μια διετής εκδήλωση που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προβολή της ευρωπαϊκής πολιτιστικής συνεργασίας, τη συγκέντρωση των βασικών παραγόντων του πολιτιστικού τομέα και τη συζήτηση σχετικά με την πολιτική και τις πρωτοβουλίες στον τομέα του πολιτισμού της ΕΕ. Η διοργάνωσή  του για το 2017 θα σηματοδοτήσει επίσης την επίσημη έναρξη του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 2018, το θεματικό έτος της ΕΕ που αφιερώνεται στα κοινά μας πολιτιστικά αγαθά και σε όλες τις πτυχές τους.

Πληροφορίες στη διεύθυνση: https://ec.europa.eu/culture/event/forum-2017_en

ΓΥΝΑΙΚΕΣ & ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Κυκλοφόρησε το ενδέκατο (11ο) ενημερωτικό σημείωμα του Παρατηρητηρίου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (Γ.Γ.Ι.Φ.) που αφορά στο θεματικό πεδίο “Μερική Απασχόληση Γυναικών ”. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται στατιστικά σε σχέση με τη:
► Μερική απασχόληση ως ποσοστό της συνολικής απασχόλησης, ανά φύλο και
► Κατανομή πληθυσμού με μερική απασχόληση εργασίας ανά φύλο, οικονομική
δραστηριότητα και αιτία μερικής απασχόλησης.
Από την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι σε εθνικό επίπεδο κατά το Β΄ Τρίμηνο του 2017, η εργασία μερικής απασχόλησης εμφανίζει υψηλότερο ποσοστό στις γυναίκες (60,51%) από ό,τι στους άνδρες (39,49%). Το γεγονός αυτό δημιουργεί μεν θετικό αντίκτυπο στο ποσοστό απασχόλησης, αφού καταγράφεται αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στο εργατικό δυναμικό, ωστόσο η ποιότητα των θέσεων εργασίας μερικής απασχόλησης είναι κατά κανόνα χαμηλότερη, οι μερικώς απασχολούμενες/οι εργαζόμενες/οι λαμβάνουν κατά κανόνα χαμηλότερες αποδοχές και έχουν λιγότερες δυνατότητες προόδου στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Επίσης, σύμφωνα με στοιχεία του ΕΦΚΑ για το 2016, το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών (22,83 €) είναι ελαφρώς χαμηλότερο από το αντίστοιχο των ανδρών (23,67 €), ο μέσος μισθός τους είναι μεγαλύτερος κι αυτό γιατί οι γυναίκες απασχολούνται περισσότερες ώρες (17,56) σε σχέση με τους άνδρες (16,36).
Πηγή: http://www.isotita.gr

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ-EUROMATH 2018

Η Μαθηματική Εταιρία της Κύπρου και το Ίδρυμα  Thales (Thales Foundation), σε συνεργασία με τη Μαθηματική Εταιρία της ΝΑ Ευρώπης (Mathematical Society of the South Eastern Europe) οργανώνουν ευρωπαϊκό μαθητικό συνέδριο στα μαθηματικά (European Student Conference in Mathematics – EUROMATH 2018). Το συνέριο θα πραγματοποιηθεί  στην Κρακοβία της Πολωνίας 7-11 Μαρτίου 20188.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: www.euromath.org

ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης και Greek Cultural Institute οργανώνουν την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου ξενάγηση στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης.

Πληροφορίες: ekedisy.gr, www.facebook.com/MouseioSxolikisZoisEkpaideysis, Email: info@ekedisy.grekedisy@gmail.com

ΣΥΝΕΔΡΙΟ BEST IN HERITAGE

Το συνέδριο Best in Heritage, ένα ετήσιο παγκόσμιο συνέδριο που παρουσιάζει  βραβευμένα μουσεία, έργα πολιτιστικής κληρονομιάς και συντήρησης, θα πραγματοποιηθεί στο Dubrovnik της Κροατίας στις 28-30 Σεπτεμβρίου 2017. Οργανώνεται σε συνεργασία με την EUROPA NOSTRA και το Ταμείο Δωρεών του ICOM , με την τοπική συνεργασία των μουσείων του Dubrovnik, την υποστήριξη του Δήμου του Dubrovnik και του Υπουργείου Πολιτισμού της Κροατίας και με τη χορηγία της Meyvaert Glass Engineering.

Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής:https://www.thebestinheritage.com/

 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ

Η μελέτη (Mapping the creative value chains-A study on the economy of culture in the digital age) αποτελεί συνέχεια της πρωτοποριακής έρευνας του 2006 του KEA για την Οικονομία του Πολιτισμού στην Ευρώπη, η οποία αξιολόγησε την οικονομική και κοινωνική σημασία του τομέα του πολιτισμού για πρώτη φορά σε επίπεδο ΕΕ. Εξετάζει τον αντίκτυπο της ψηφιακής επανάστασης στις διαφορετικές αλυσίδες δημιουργικής αξίας (εικαστικές τέχνες, παραστατικές τέχνες, πολιτιστική κληρονομιά, τέχνες, εκδόσεις βιβλίων, μουσική, ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές και πολυμέσα). Η μελέτη αυτή αναλύει πώς δημιουργείται και διανέμεται αξία σε κάθε πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα, από τη σύλληψη έως την εμπορευματοποίηση πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών.

Η πλήρης μελέτη καθώς και περίληψη στα αγγλικά και γαλλικά στη διεύθυνση: http://www.keanet.eu/publications-2/

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη έκδοση του Παρατηρητηρίου Πολιτιστικών & Δημιουργικών Πόλεων (Cultural and Creative Cities Monitor) προσβάσιμο ηλεκτρονικά. Το νέο αυτό εργαλείο παρέχει συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις 168 ευρωπαϊκών πόλεων σε 30 ευρωπαϊκές χώρες με βάση εννέα παραμέτρους -που περιλαμβάνουν τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα- και υπογραμμίζει πως οι επιδόσεις τους συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.

 

ΓΥΝΑΙΚΕΣ & ΕΡΓΑΣΙΑ: ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων (http://www.isotita.gr/)  στο Δελτίο Τύπου της (6/7/2017) δημοσιεύει στοιχεία από την ερευνητική έκθεση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σε σχέση με τις τάσεις της γυναικείας απασχόλησης το 2017 (The World Employment and Social Outlook – Trends for Women2017). Στην έρευνα επισημαίνεται ότι   το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στο παγκόσμιο εργατικό δυναμικό υπολογίζεται στο 49% και είναι χαμηλότερο κατά 27 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό των ανδρών, γεγονός που δεν αναμένεται να διαφοροποιηθεί το επόμενο έτος 2018. Παρόλο που το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει μειωθεί τη δεκαετία 1997-2017, εντούτοις οι ανισότητες παραμένουν με τις γυναίκες να έχουν περιορισμένη πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Κι όταν ακόμη οι γυναίκες ενταχθούν στην αγορά εργασίας δεν απολαμβάνουν ισότιμες ευκαιρίες απασχόλησης με τους άνδρες συναδέλφους τους. Αυτό συμβαίνει για μια σειρά από αιτίες κυρίως λόγω των κοινωνικών και κοινωνικοοικονομικών περιορισμών. Στην Ευρώπη σημειώνεται ότι ναι μεν η συμμετοχή των γυναικών ανέρχεται στο 50,9%, εντούτοις η γυναικεία ανεργία ανέρχεται στο 9,3% έναντι του 8,8% των ανδρών.  Η μικρή έμφυλη διαφορά οφείλεται κυρίως στην αύξηση της ανεργίας των ανδρών λόγω της οικονομικής κρίσης, εντούτοις αναμένεται να διευρυνθεί έως το 2021. Εξάλλου η  πρόβλεψη για τα επόμενα χρόνια και έως το 2021 είναι αρνητική και για τα δύο φύλα όσον αφορά στις δυνατότητες απασχόλησης, δηλαδή τις δυνατότητες για συστηματική επαγγελματική δραστηριότητα. Οι έμφυλες ανισότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο καταγράφονται κυρίως στον τομέα της μερικής απασχόλησης, όπου οι γυναίκες έχουν το προβάδισμα, αλλά και στους επί μέρους τομείς και κλάδους με τις γυναίκες να στρέφονται κυρίως σε τομείς, όπως η εκπαίδευση, η υγεία και η κοινωνική εργασία. . Όπως επισημαίνεται στην έκθεση της  ΔΟΕ ο αποκλεισμός από εργασιακούς κλάδους είναι μεν ένα σύμπτωμα συγχρόνως όμως γίνεται και η αιτία για την διεύρυνση των έμφυλων ανισοτήτων στην αγορά εργασίας. Αυτό έχει άμεσες επιπτώσεις στον τομέα των αμοιβών, όπου το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών παρουσιάζει τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα. Ήδη στην έκθεση της ΔΟΕ το 2016 (ILO Global Wage Report 2016/17) είχε επισημανθεί  ότι το χάσμα φθάνει σε ορισμένες χώρες και το 40%, με τις γυναικείες ωριαίες αμοιβές να αντιστοιχούν στο 60% των αμοιβών των ανδρών. Στις αναπτυγμένες χώρες πάλι διατηρείται η γυάλινη οροφή. Για παράδειγμα στην Ευρώπη το χάσμα στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών αγγίζει το 20%, όμως στα υψηλότερα κλιμάκια και σε επίπεδο λήψης αποφάσεων φάνει το 40% έως και το 50% (ILO, 2016b).

Στην έκθεση επισημαίνονται οι παράγοντες που επηρεάζουν τη μορφή και το είδος απασχόλησης των γυναικών με την εκπαίδευση να διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο. Είναι γνωστό ότι οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτά ένα άτομο καθιστούν εφικτή και την απασχολησιμότητά του, δηλαδή να μπορεί να κερδίσει εργασιακή απασχόληση, να τη διατηρήσει και να αποκτήσει αν χρειαστεί καινούργια. Η απασχολησιμότητα, βεβαίως, δεν εξαρτάται μόνον από την ύπαρξη γνώσεων και δεξιοτήτων, που είναι καθαρά ατομικοί παράγοντες. Συστημικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες σχετικοί με τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και την αγορά εργασίας κάθε χώρας διαδραματίζουν σημαντικότατο ρόλο. Για να επιτευχθεί απασχολησιμότητα απαιτείται ισορροπία και σύγκλιση μεταξύ των παραγόντων. Σε κάθε περίπτωση η μείωση του χάσματος θα επιφέρει στην απασχόληση πολλαπλά οφέλη και θα δώσει τη δυνατότητα να αυξηθεί το εργατικό δυναμικό (για παράδειγμα στην Ευρώπη θα σημειωθεί αύξηση 3,2 ποσοστιαίων μονάδων) με άμεση επίδραση στις οικονομίες των χωρών με αύξηση του ποσοστού του ΑΕΠ. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση της ΔΟΕ για την πραγματοποίηση αυτή, δηλαδή την αντιμετώπιση των έμφυλων ανισοτήτων, απαιτούνται μια σειρά μέτρων και πρωτοβουλιών που θα εξασφαλίζουν:

 • Προώθηση ευέλικτων μορφών εργασίας και μέτρων επανένταξης.
 • Προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας..
 • Αντιμετώπιση των αιτίων του φαινομένου του έμφυλου διαχωρισμού στην αγορά εργασίας μέσω της εκπαίδευσης για την αλλαγή στερεοτυπικών αντιλήψεων και πρακτικών σχετικά με τους ρόλους των δύο φύλων από την παιδική ήδη ηλικία.
 • Υποστήριξη της παρουσίας και συμμετοχής των γυναικών σε θέσης λήψης αποφάσεων.
 • Υιοθέτηση μέτρων που συμβάλλουν στην εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.
 • Δημιουργία και προστασία ποιοτικών μορφών εργασίας, ιδιαίτερα στον τομέα της περίθαλψης και φροντίδας.
 • Υιοθέτηση μακροοικονομικών πολιτικών και στόχευση στη ρύθμιση της απασχόλησης στην άτυπη οικονομία.
 • Προώθηση ισότιμων συνθηκών για ίσης μορφής εργασία.
 • Αντιμετώπιση των διακρίσεων, της βίας και της παρενόχλησης κατά των γυναικών και των ανδρών

Η έκθεση είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.ilo.org/global/research/global-reports/weso/trends-for-women2017/lang–en/index.htm

 

 

 

 

ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-EAEA GRUNDTVIG

Απονεμήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων  (European Adult Education Association -EAEA)  τα βραβεία Grundtvig, τα οποία καθιερώθηκαν από το 2003 και απονέμονται ετησίως  σε έργα τα οποία παρουσιάζουν νέες ιδέες, νέα συνεργατικά σχήματα, νέες μεθοδολογίες και γνώση σε ό,τι αφορά στη μάθηση ενηλίκων.

Για το 2017 τιμήθηκαν τα ακόλουθα έργα.

 • Το έργο Letters for Life από την Πορτογαλία  με συντονιστή το Πολυτεχνείο της Coimbra, πήρε το βραβείο για υλοποίηση έργου σε εθνικό επίπεδο. Διοργανώθηκαν σειρά σεμιναρίων σεμινάρια για να προωθήσουν τον αλφαβητισμό σε όλες τις μορφές του, την ενδυνάμωση και την κοινωνική ενσωμάτωση ενηλίκων . Στα σεμινάρια πήραν μέρος 60 άτομα και 20 εκπαιδευτές , που εργάστηκαν με ομάδες με διαφορετικά επίπεδα αλφαβητισμού .
 • Το Ευρωπαϊκό βραβείο απονεμήθηκε στο έργο Second Chance, το οποίο  με συντονιστή το ίδρυμα CFA Jacint Verdaguer της Ισπανίας επικεντρώθηκε στην εκπαίδευση φυλακισμένων. Το έργο υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή επαγγελματιών από διαφορετικούς κλάδους με εμπειρία στην εκπαίδευση κρατουμένων εφαρμόζοντας το μοντέλο της συνεργατικής μάθησης εμπλέκοντας τους εκπαιδευόμενους στην όλη διαδικασία.
 • Το διεθνές βραβείο απονεμήθηκε στο Ndarugu Community Learning Centre της Κένυα, που ενώ ξεκίνησε ως πρωτοβουλία για τον αλφαβητισμό, εμπλέκεται πλέον και σε άλλες μορφές εκμάθησης δεξιοτήτων  (π.χ. γεωργικές πρακτικές στον τομέα της μελισσοκομίας), λειτουργώντας και ως κέντρο ανάπτυξης κοινωνικών δραστηριοτήτων.
Πληροφορίες: EAEA website.