ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΡΓΑ

DOODLE: Developing Online Open Distance Learning E-models for vocational skills education

 • doodle-p745Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Πρόγραμμα SOCRATES-Minerva, Promotion οf Open and Distance Learning – Information and Communication Technologies in τhe Field of Education 2002-2003
 • Συντονιστής εταίρος:  Leeds College οf Technology
 • Υπεύθυνος έργου: Nav CHOHAN
 • Υπεύθυνη για τον εταίρο Delta Singular Εκπαιδευτική, Α.Ε: Δρ. Ε. Καρποδίνη-Δημητριάδη
 • Διάρκεια έργου:2002-2003

Continue reading

Capacity building and sustainability of emerging cultural institutions South-East European Trainers’ Training Academy

 • unesco-p750UNESCO, Participation Programme 2002-2003
 • Συντονιστής εταίρος: ENCATC
 • Υπεύθυνη έργου για τον εταίρο Delta Singular Εκπαιδευτική Α.Ε & το σεμινάριο ηλεκτρονικής εκπαίδευσης: Δρ. Ε. Καρποδίνη-Δημητριάδη
 • Διάρκεια έργου: 2002-2003

.

Continue reading

Soft skills’ development – special approach in young job seekers’ training “YOUNGSOFT” (I & II)

 • socrates-p757Ευρωπαϊκή Επιτροπή, SOCRATES, GRUNDTVIG 2, LEARNING PARTNERSHIPS, 2002-2004
 • Συντονιστής εταίρος: Business Link, Δημοκρατία της Τσεχίας
 • Υπεύθυνος έργου: Miluse Juroskova
 • Υπεύθυνη έργου για τον εταίρο EUROSKILLS / Delta Singular Εκπαιδευτική, Α.Ε:
 • Δρ. Ε. Καρποδίνη-Δημητριάδη
 • Διάρκεια έργου: 2002-2004

Continue reading

ΕΛΠΗΝΩΡ

 • elpinor-p770Πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ, ´ôΚΠΣ
 • Υπεύθυνος φορέας: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών
 • Φορείς παρακολούθησης: ΥΠΕΠΘ, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
 • Υπεύθυνη έργου για τον εταίρο EUROSKILLS, SA: Δρ. Ε. Καρποδίνη-Δημητριάδη
 • Διάρκεια έργου:1999-2001

.
Continue reading

«ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ» (ΟΜΣ)

 • epeak-p775Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.,
 • Ενέργεια 1.1 ε: «Επαγγελματικός Προσανατολισμός».
 • Ανάδοχος έργου: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο
 • Υπεύθυνος φορέας υλοποίησης: EUROSKILLS Α.Ε
 • Υπεύθυνη έργου για τον φορέα υλοποίησης: Δρ. Ε. Καρποδίνη Δημητριάδη
 • Διάρκεια έργου:1999-2000

Continue reading

«ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΣΕΠ & ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ»

 • epeak-p775Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.,
 • Ενέργεια 1.1 ε: «Επαγγελματικός Προσανατολισμός».
 • Ανάδοχος έργου: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
 • Υπεύθυνη έργου για τον εταίρο EUROSKILLS Α.Ε & υπεύθυνη συντονισμού υλοποίησης: Δρ. Ε. Καρποδίνη Δημητριάδη
 • Διάρκεια έργου: 1999-2000

.

Continue reading

MIMEH: Innovative management models for Museums and the Cultural Heritage in Europe

 • mimeh-p785Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Χ, RAPHAEL Programme 1998-2000
 • Συντονιστής εταίρος: Artlab
 • Υπεύθυνη έργου για τον εταίρο ΙΠΟΜΕΜ: Δρ. Ε. Καρποδίνη-Δημητριάδη
 • Διάρκεια έργου: 1998-1999

 

Continue reading

ELEA: Producing and Consuming Olive Oil – A contribution to European Culinary Cultural Heritage

 • mimeh-p785Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Χ, RAPHAEL Programme 1998-1999
 • Συντονιστής εταίρος: ERICArts
 • Υπεύθυνη έργου για τον εταίρο ΙΠΟΜΕΜ/ Delta Singular Εκπαιδευτική, Α.Ε:
 • Δρ. Ε. Καρποδίνη-Δημητριάδη
 • Διάρκεια έργου: 1998-1999

Continue reading

IRIS: Relations Internationales pour la Sauvegarde de la Culture Immatérielle. Les cultures traditionnelles en Europe: des racines pour l’avenir

 • mimeh-p785Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Χ, RAPHAEL Programme, 1998-1999
 • Συντονιστής εταίρος : L’ association Nationale de Diffusion des Cultures Traditionnelles ‘Folklore et rencontres’
 • Υπεύθυνη έργου για τον εταίρο ΙΠΟΜΕΜ: Δρ. Ε. Καρποδίνη-Δημητριάδη
 • Διάρκεια έργου: 1998-1999

Continue reading