Author Archives: ekarpodini

About ekarpodini

Από το 1976 ασχολείται με τη συγγραφή και έκδοση βιβλίων που αφορούν στην ιστορική και πολιτιστική κληρονομιά της Ελλάδας (Ελλάδα, Τα Ελληνικά Νησιά, Κάστρα και Φορτέτσες της Κρήτης κλπ.).

15η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΚΟΡΥΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ, 18-19 ΙΟΥΝΙΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟ- GENDER SUMMIT, 18–19 JUNE, LONDON (KING’S COLLEGE – BUSH HOUSE)

Η Συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο με θέμα “United in Science and through Science” με στόχο όχι μόνον να παρουσιαστούν πορίσματα που σχετίζονται με την έρευνα, την καινοτομία και την ισότητα, αλλά και τις επιπτώσεις του  Brexit στην έρευνα και τον πολιτισμό τόσο στη Μεγάλη Βρετανία όσο και στην Ευρώπη.  Οι ομιλητές θα παρουσιάσουν συμπεράσματα ερευνών που καταδεικνύουν τη σημασία της διάστασης του φύλου  στην επιστήμη, τη γνώση και την ποιότητα των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Περισσότερα στη διεύθυνση: https://www.gender-summit.com/gs15-eu-2018/gs15-registration-abstracts

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 2018

Η 18η Μαΐου είναι αφιερωμένη κάθε χρόνο σε ένα συγκεκριμένο θέμα που αφορά στα μουσεία και στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς. Για τον φετινό εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Μουσείων το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) έχει επιλέξει το θέμα «Μουσεία και (δια)δίκτυα. Νέες προσεγγίσεις, νέο κοινό». Τα Μουσεία κατέχουν σήμερα κομβικό ρόλο στις σχέσεις που δημιουργούνται μέσω του διαδικτύου, ενώ παράλληλα αποτελούν το επίκεντρο πολλών και διαφορετικών κοινωνικών δικτύων. Η συνεχής διεύρυνση του κοινού, που αποτελεί μόνιμο στόχο των μουσείων, απαιτεί στις μέρες μας ενισχυμένη διασύνδεση των μουσείων μεταξύ τους, με άλλους φορείς και με το κοινό. Επίσης απαιτούνται νέες προσεγγίσεις για τη διάδοση της μουσειακής εμπειρίας στα κοινωνικά δίκτυα (στην ψηφιακή ή στην αναλογική τους μορφή).

Περισσότερα:http://network.icom.museum/icom-greece/

ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κυκλοφόρησε το νέο (16ο) Ενημερωτικό Σημείωμα του Παρατηρητηρίου για την Ισότητα (www.paratiritirio.gr) , που παρουσιάζει τις ανισότητες που επικρατούν με βάση τον παράγοντα του φύλου σε θέσεις ευθύνης στον τομέα της Εκπαίδευσης στην Ελλάδα σήμερα. Όπως διαπιστώνεται από τα στατιστικά στοιχεία που παρουσιάζονται  υπάρχουν ακόμη επιστημονικά πεδία και επαγγέλματα που θεωρούνται κατεξοχήν ανδρικά ή γυναικεία. Παρόλο που ο αριθμός των φοιτητριών είναι μεγαλύτερος από εκείνο των φοιτητών, εντούτοις εξακολουθεί το ενδιαφέρον των γυναικών  να στρέφεται στις σχολές παιδαγωγικών επαγγελμάτων. Η  αναρρίχηση στις υψηλές βαθμίδες ΔΕΠ (διδακτικού-ερευνητικού προσωπικού) των Πανεπιστημίων παραμένει δυσανάλογα χαμηλή. Το ποσοστό των γυναικών κατόχων διδακτορικού  για το 2015-2016 είναι 47,33%, το αντίστοιχο ποσοστό γυναικών μελών ΔΕΠ την ίδια χρονιά είναι 33,79%. Μάλιστα, όσο πιο υψηλή είναι η βαθμίδα, τόσο χαμηλότερο είναι το ποσοστό των γυναικών. Στην ανώτατη βαθμίδα, του Καθηγητή, το ποσοστό των γυναικών είναι μάλλον απογοητευτικό (20,8%, δηλ. περίπου το 1/5).

Το ίδιο συμβαίνει και με την ανάληψη διευθυντικών θέσεων στην εκπαίδευση. Παρότι οι γυναίκες αποτελούν την πλειονότητα του διδακτικού προσωπικού στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα ποσοστά τους σε διευθυντικές θέσεις στα σχολεία είναι δυσανάλογα χαμηλά (κάτω του 50% και ακόμη χαμηλότερα αν δεν συμπεριλάβουμε τις υποδιευθύντριες) και χαμηλώνουν ακόμη περισσότερο σε επίπεδο διευθύνσεων εκπαίδευσης (μόλις 18 γυναίκες σε σύνολο 116 θέσεων). Η ανάληψη θέσεων ευθύνης στα συνδικαλιστικά όργανα των εκπαιδευτικών, ανδρών και γυναικών, καθώς και η στελέχωση της διοίκησης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εξακολουθεί να συγκεντρώνει χαμηλά ποσοστά παρουσίας γυναικών.

Το φαινόμενο δεν είναι μόνον ελληνικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε ο οργανισμός CATALYST (www.catalyst.org/knowledge/women-academia) στην Ευρώπη των 28 οι γυναίκες σε ακαδημαϊκές θέσεις κατέχουν  ποσοστό 40,6%, καταλαμβάνουν όμως μόλις 20,1% των θέσεων ευθύνης στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αξίζει να σημειωθεί πως ανάμεσα στις χώρες με τα χαμηλότερα ποσοστά περιλαμβάνονται το Βέλγιο, η Γερμανία και η Γαλλία. ΄Οσο υψηλότερη είναι η βαθμίδα, τόσο μεγαλύτερες οι ανισότητες, ακόμη και σε επίπεδο αμοιβών. Στη Μεγάλη Βρετανία οι γυναίκες ακαδημαϊκοί αμείβονται κατά μέσο όρο 12% λιγότερο από τους άνδρες συναδέλφους τους. Παρόλο που όλο και περισσότερες γυναίκες αποφοιτούν από την τριτοβάθμια εκπαίδευση, εντούτοις οι ανισότητες συνεχίζονται και γίνονται περισσότερο ευκρινείς σε επίπεδο απόκτησης διδακτορικού διπλώματος και αναρρίχησης σε θέσεις ευθύνης. Αλλά και στις ΗΠΑ παρόλο που ο αριθμός των γυναικών σε ακαδημαϊκές θέσεις είναι υψηλός (48,9%) η μεγαλύτερη συγκέντρωση είναι στις χαμηλές βαθμίδες και μόλις το 38,4% κατέχει συνολικά μόνιμες θέσεις.

 

15η ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ-15th Gender Summit

Η 15η Σύνοδος για τη Διάσταση του Φύλου θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο 18-19 Ιουνίου 2018 με θέμα ”United in Science and through ScienceΤο θέμα αυτό επελέγη για να αντικατοπτρίζει την ανάγκη: 1) να ενισχυθεί η σχέση μεταξύ των διάφορων φορέων και ενδιαφερομένων στις επιστημονικές προσπάθειες (ιδίως μετά το Brexit) βασισμένες στην κοινή δέσμευση για ισότητα των φύλων και επιστημονική αριστεία · 2) να προωθηθεί η έρευνα για τις κοινωνικές προκλήσεις με την απαιτούμενη ευαισθησία στις τοπικές ανάγκες και τα περιβάλλοντα · και 3) να προωθηθεί η ανάπτυξη και η εφαρμογή  διεπιστημονικών μεθόδων ανάλυσης της διάστασης του φύλου στις διάφορες επιστήμες, στην αλληλεπίδραση μεταξύ τους καθώς και στις επιπτώσεις που ασκούν τα αποτελέσματά τους  στις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες.

Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://gender-summit.com/:

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ & EUROPEANA

EUROPEANA

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς, που στόχο έχει να τονίσει τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων και κυρίως ως πηγής περαιτέρω μάθησης για νέους κι ενήλικες, η Ευρωπαϊκή πλατφόρμα Europeana (https://pro.europeana.eu/) παρέχει ελεύθερη πρόσβαση σε περισσότερα από 50 εκατομμύρια ψηφιοποιημένα τεκμήρια από περισσότερα από 3700 μουσεία και πινακοθήκες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες, εκθέσεις και ηλεκτρονικό περιεχόμενο ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. 

.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΟΡΥΦΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες στις 25 Ιανουαρίου 2018. Η εκδήλωση στόχο έχει να συγκεντρώσει εμπλεκόμενους στον τομέα της εκπαίδευσης (εκπαιδευτικούς, υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων, ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων κλπ.)  για να συζητήσουν τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού χώρου, όπου η εκπαίδευση θα διακρίνεται για την καινοτομία, την  ενσωμάτωση και τις αξίες. 

Περισσότερα στη διεύθυνσηhttps://ec.europa.eu/education/education-summit

ΔΕΙΚΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ 2017: ΠΡΟΟΔΟΣ ΜΕ ΡΥΘΜΟ ΣΑΛΙΓΚΑΡΙΟΥ

Δείκτης Ισότητας των Φύλων 2017: Μέτρηση της ισότητας των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2005-2015 – Έκθεση

Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) δημοσίευσε μια έκθεση που τεκμηριώνει την τρίτη έκδοση του Δείκτη Ισότητας των Φύλων 2017. Αυτός ο ενημερωμένος Δείκτης δείχνει πού βρίσκεται σήμερα η Ευρώπη. Αν και υπάρχει πρόοδος, η συνολική πρόοδος είναι πολύ αργή. Η βαθμολογία της ΕΕ είναι μόλις τέσσερα σημεία υψηλότερα από ό, τι πριν από δέκα χρόνια, τώρα 66,2 από τα 100. Η χώρα με τη μεγαλύτερη απόδοση είναι η Σουηδία με 82,6, ενώ η Ελλάδα με 50 βαθμούς βρίσκεται στην τελευταία κατάταξη. Το βραβείο για τη χώρα που παρουσίασε τη μεγαλύτερη βελτίωση πηγαίνει στην Ιταλία, η οποία έκανε ένα μεγάλο άλμα και κέρδισε 12,9 πόντους για να τοποθετηθεί στην14η θέση στην κλίμακα κατάταξης.

Πηγήhttp://eige.europa.eu/

ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Στις  7 Δεκεμβρίου ανακοινώθηκε από την ΕΕ η έναρξη των εκδηλώσεων για το έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2018. Η ανακοίνωση έγινε στο Πολιτιστικό Φόρουμ στο Μιλάνο. 

Το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα φέρει στο προσκήνιο τον πλούτο της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς, προβάλλοντας το ρόλο του στην προώθηση μιας κοινής αίσθησης ταυτότητας και της οικοδόμησης του μέλλοντος της Ευρώπης.

Περισσότερα στη διεύθυνση: https://europa.eu/cultural-heritage/

Youth Wiki: ΝΕΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

 Η ΕΕ εγκαινίασε μια νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, Youth Wiki, που αποτελεί τη νέα ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια με τις εθνικές πολιτικές που υποστηρίζουν τους νέους. Στόχος της πλατφόρμας είναι  η προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας και η υποστήριξη της λήψης αποφάσεων βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων. Στο  Youth Wiki συμμετέχουν έως τώρα 27 χώρες. 

Πηγή: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

 EUROCLIO

Η  EUROCLIO (European Association of History Educators) σε συνεργασία με την APHG (Association des Professeurs d’Histoire et de Geographie) οργανώνει στη Μασσαλία (21-26 Απριλίου 2018) το 25ο Συνέδριο  και Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Προσωπικής Ανάπτυξης με τίτλο ” Μεσογειακοί διάλογοι: Διδάσκοντας την Ιστορία πέραν από τους Ορίζοντες” με στόχο να κατανοηθούν οι σύγχρονες προκλήσεις γύρω από τη Μεσόγειο και ο ρόλος της εκπαίδευσης σε σχέση με την ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και την ιδιότητα του πολίτη

Περισσότερες πληροφορίες  & δηλώσεις συμμετοχής: https://euroclio.eu/events/category/euroclio/