ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ

 EUROCLIO

Η  EUROCLIO (European Association of History Educators) σε συνεργασία με την APHG (Association des Professeurs d’Histoire et de Geographie) οργανώνει στη Μασσαλία (21-26 Απριλίου 2018) το 25ο Συνέδριο  και Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Προσωπικής Ανάπτυξης με τίτλο ” Μεσογειακοί διάλογοι: Διδάσκοντας την Ιστορία πέραν από τους Ορίζοντες” με στόχο να κατανοηθούν οι σύγχρονες προκλήσεις γύρω από τη Μεσόγειο και ο ρόλος της εκπαίδευσης σε σχέση με την ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και την ιδιότητα του πολίτη

Περισσότερες πληροφορίες  & δηλώσεις συμμετοχής: https://euroclio.eu/events/category/euroclio/