ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πρώτη έκδοση του Παρατηρητηρίου Πολιτιστικών & Δημιουργικών Πόλεων (Cultural and Creative Cities Monitor) προσβάσιμο ηλεκτρονικά. Το νέο αυτό εργαλείο παρέχει συγκρίσιμα στοιχεία σχετικά με τις επιδόσεις 168 ευρωπαϊκών πόλεων σε 30 ευρωπαϊκές χώρες με βάση εννέα παραμέτρους -που περιλαμβάνουν τον πολιτισμό και τη δημιουργικότητα- και υπογραμμίζει πως οι επιδόσεις τους συμβάλλουν στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας.