ΒΡΑΒΕΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ-EAEA GRUNDTVIG

Απονεμήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση Εκπαίδευσης Ενηλίκων  (European Adult Education Association -EAEA)  τα βραβεία Grundtvig, τα οποία καθιερώθηκαν από το 2003 και απονέμονται ετησίως  σε έργα τα οποία παρουσιάζουν νέες ιδέες, νέα συνεργατικά σχήματα, νέες μεθοδολογίες και γνώση σε ό,τι αφορά στη μάθηση ενηλίκων.

Για το 2017 τιμήθηκαν τα ακόλουθα έργα.

  • Το έργο Letters for Life από την Πορτογαλία  με συντονιστή το Πολυτεχνείο της Coimbra, πήρε το βραβείο για υλοποίηση έργου σε εθνικό επίπεδο. Διοργανώθηκαν σειρά σεμιναρίων σεμινάρια για να προωθήσουν τον αλφαβητισμό σε όλες τις μορφές του, την ενδυνάμωση και την κοινωνική ενσωμάτωση ενηλίκων . Στα σεμινάρια πήραν μέρος 60 άτομα και 20 εκπαιδευτές , που εργάστηκαν με ομάδες με διαφορετικά επίπεδα αλφαβητισμού .
  • Το Ευρωπαϊκό βραβείο απονεμήθηκε στο έργο Second Chance, το οποίο  με συντονιστή το ίδρυμα CFA Jacint Verdaguer της Ισπανίας επικεντρώθηκε στην εκπαίδευση φυλακισμένων. Το έργο υλοποιήθηκε με τη συμμετοχή επαγγελματιών από διαφορετικούς κλάδους με εμπειρία στην εκπαίδευση κρατουμένων εφαρμόζοντας το μοντέλο της συνεργατικής μάθησης εμπλέκοντας τους εκπαιδευόμενους στην όλη διαδικασία.
  • Το διεθνές βραβείο απονεμήθηκε στο Ndarugu Community Learning Centre της Κένυα, που ενώ ξεκίνησε ως πρωτοβουλία για τον αλφαβητισμό, εμπλέκεται πλέον και σε άλλες μορφές εκμάθησης δεξιοτήτων  (π.χ. γεωργικές πρακτικές στον τομέα της μελισσοκομίας), λειτουργώντας και ως κέντρο ανάπτυξης κοινωνικών δραστηριοτήτων.
Πληροφορίες: EAEA website.