Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μελέτη που εκπονήθηκε από τον συμβουλευτικό οργανισμό  Elsevier  και ομάδα εμπειρογνωμόνων σε 12 χώρες και περιοχές και σε 27 θεματικές ενότητες εξετάζει τη διάσταση του φύλου στο διεθνές ερευνητικό περιβάλλον.  Η έρευνα αφορούσε στις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ευρώπη των 28,  τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Βραζιλία, την Ιαπωνία, το Μεξικό, τη Χιλή, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Δανία, την Πορτογαλία επιδιώκοντας να  ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει κυβερνήσεις, χρηματοδότες και ιδρύματα διεθνώς.  

Τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας στις υπό σύγκριση χώρες και περιοχές κατέδειξαν:

  • Ο αριθμός των γυναικών που ασχολούνται με την έρευνα βαίνει αυξανόμενος, με το 40%,   μεταξύ των ερευνητών να είναι γυναίκες στις εννέα από τις δώδεκα συγκρινόμενες, με εξαίρεση τον τομέα των Φυσικών επιστημών, όπου οι γυναίκες δεν ξεπερνούν το 25%.
  •  Ο αριθμός των ερευνητικών δημοσιεύσεων των γυναικών υπολείπεται κατά πολύ των ανδρών με εξαίρεση την Ιαπωνία καθώς και η συμμετοχή τους σε διεθνείς δημοσιεύσεις και γενικότερα εμφανίζουν μικρότερη κινητικότητα σε σχέσεις με τους άνδρες.
  • Οι γυναίκες έχουν ένα ελαφρές προβάδισμα έναντι των ανδρών στην ακαδημαϊκή παραγωγή σε σχέση με τη διεπιστημονική έρευνα
  • Η διάσταση του φύλου στην έρευνα αυξάνεται όσον αφορά στο μέγεθος και την πολυπλοκότητα, με νέα θέματα να εμφανίζονται με την πάροδο του χρόνου. Η πρώην κυριαρχία των Ηνωμένων Πολιτειών στην έρευνα για θέματα φύλου έχει μειωθεί καθώς η ερευνητική δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αυξηθεί.

Η έρευνα είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση:  https://elsevier.com/research-intelligence/resource-library/gender-report