Η ΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΣΤΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΕ

Η πλατφόρμα Gender Summit (https://gender-summit.com/) παρουσίασε  τα σημαντικότερα αποτελέσματα της 2ης έκθεσης παρακολούθησης του προγράμματος HORIZON 2020. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύονται σε σχέση με τη συμμετοχή των γυναικών στο εν λόγω πρόγραμμα επισημαίνεται ότι:

  • Η συμμετοχή των γυναικών στις υποτροφίες Marie Curie Sklodowska Actions (MSCA) υπήρξε θετική και ανήλθε στο 40%.
  •   Εξαιρετικά θετική ήταν και η συμμετοχή των γυναικών  ως αξιολογητών  (ποσοστό 36.7%) στις προτάσεις που υποβλήθηκαν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος HORIZON 2020.
  • Πολύ σημαντική ήταν και η συμμετοχή των γυναικών (ποσοστό 52%) στις συμβουλευτικές ομάδες , κυρίως στις θεματικές ‘Υγεία’, ‘Κοινωνίες χωρίς Αποκλεισμούς’, ‘Ενέργεια’, ‘Μεταφορές’, στις οποίες και επιτεύχθηκε σημαντική διεύρυνση των ιδεών για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου.

Γενικότερα οι υποβληθείσες προτάσεις συμπεριέλαβαν τη διάσταση του φύλου σε υψηλότερο ποσοστό από ό,τι στο προηγούμενο πρόγραμμα FP7, αν και το ποσοστό 36,2% δεν ανταποκρίνεται σε όλες τις ενότητες αλλά σε ορισμένες από αυτές. Αυτό είναι φυσικό, αφού η διάσταση του φύλου δεν μπορεί να περιληφθεί σε όλες τις μορφές έρευνας. Εν τούτοις είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι υπάρχουν ερευνητικά πεδία στα οποία η διάσταση του φύλου μπορεί μεν να μην συμπεριλαμβάνεται είναι σημαντική, όμως, σε επίπεδο επιπτώσεων.

Εξάλλου,  τη διάσταση του φύλου  στην έρευνα σε παγκόσμιο επίπεδο, αναλύει  η έκθεση “Gender in the Global Research Landscape” (https://www.elsevier.com/promo/research-intelligence/global-gender) , που κυκλοφόρησε  στις 8 Μαρτίου 2017, και θα παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση στις Βρυξέλλες την Παρασκευή 12 Μαΐου.