Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ ΩΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ: ΕΝΝΟΙΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ

Το European Networks of Institutes of Culture (EUNIC Global) δημοσίευσε μελέτη που αποτυπώνει την υπάρχουσα κατάσταση στον τομέα της κατάρτισης για την Πολιτιστική Διπλωματία και τις ερευνητικές δραστηριότητες στο αντικείμενο αυτό. Στην έκθεση, που στηρίχθηκε στη συλλογή απόψεων από ακαδημαϊκούς και εργαζόμενους στον κλάδο, αποτυπώνονται συστάσεις για τη βελτίωση της κατάρτισης στον τομέα αυτό. Η έκθεση είναι διαθέσιμη στα αγγλικά στη διεύθυνση http://www.circap.org/cultural-diplomacy.html