ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΜΕΣΩ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης και κατάρτισης στη διαδικασία επιτυχούς ενσωμάτωσης των μεταναστών παρουσιάζει μία μελέτη (JRC study)   που πρόσφατα δημοσιεύθηκε  διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ec.europa.eu/jrc/en/news/integrating-migrants-education-and-vocational-training