ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΗΠΑ

Η Αμερικανική Ένωση Πανεπιστημιακών Γυναικών  (AAUW ) κυκλοφόρησε αναθεωρημένο και επικαιροποιημένο οδηγό για το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στις ΗΠΑ και  τίτλο The Simple Truth about the Gender Pay Gap.

Σύμφωνα με τη μελέτη, το μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στις ΗΠΑ έχει περιοριστεί στο 20%, παρά ταύτα η μισθολογική ισότητα δεν αναμένεται να επιτευχθεί παρά το 2059, εάν δεν υπάρξει στασιμότητα, οπότε δεν αναμένεται να επιτευχθεί πριν το 2152. Οι επιπτώσεις από τη μισθολογική ανισότητα είναι πολλές. Μεταξύ άλλων επισημαίνεται η φτωχοποίηση όχι μόνον των γυναικών, αλλά και των οικογενειών τους καθώς όλες και μεγαλύτερο ποσοστό γυναικών συμβάλλει στον οικογενειακό προϋπολογισμό ή αποτελούν την αποκλειστική πηγή οικονομικής ενίσχυσης της οικογένειας.  Η μισθολογική ανισότητα ακολουθεί τις γυναίκες και όταν βγαίνουν στη σύνταξη ή όταν λαμβάνουν επιδόματα.

Περισσότερα: http://www.aauw.org/research/the-simple-truth-about-the-gender-pay-gap/