ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Marie Skłodowska-Curie

Στις 29 Νοεμβρίου 2016 πραγματοποιείται στις Βρυξέλλες ειδική εκδήλωση για τον εορτασμό των 20 χρόνων δράσεων του ΕΕ προγράμματος Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA). Ο εορτασμός ξεκίνησε ήδη στις 8 Νοεμβρίου με μία έκθεση που αποτυπώνει τις σημαντικότερες στιγμές της σημαντικής αυτής προσωπικότητας και μία φωτογραφική έκθεση των υποτρόφων (MSCA fellows) του προγράμματος .

Περισσότερα στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/index_en.htm