ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 2016

Ο Σεπτέμβριος είναι αφιερωμένος στις Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στην Ελλάδα ο φετινός εορτασμός  (23-25 Σεπτεμβρίου) αποτελεί μια  σπονδυλωτή δράση με θέμα  «ΔΙΩΓΜΟΙ: παλιές και νέες ιστορίες»  με διαφορετικές εκδηλώσεις σε  μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και λοιπούς  χώρους πολιτισμού. Αναλυτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων  και πληροφορίες στη διεύθυνση  http://new.culture.gr/el/information/SitePages/view.aspx?nID=1694.

Για τις εκδηλώσεις στις λοιπές Ευρωπαϊκές Χώρες, πληροφορίες & πρόγραμμα στην επίσημη ιστοσελίδα  www.europeanheritagedays.com