ΤΟ 2018 ΕΤΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

untitledΣτις 30 Αυγούστου 2016 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για την ανακήρυξη του 2018 ως Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Με τον τρόπο αυτό, η Επιτροπή επιδιώκει να προβάλει τον ρόλο της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης στη διαμόρφωση κοινής αντίληψης περί ιστορίας και ταυτότητας.

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής τονίζεται η σημασία της  πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης που βρίσκεται στο επίκεντρο της συλλογικής μνήμης και ταυτότητας των ευρωπαίων πολιτών. Η σημαντική πολυμορφία της ΕΕ σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο αποτελεί μοναδικό καταλύτη για ανταλλαγές μεταξύ ατόμων κάθε ηλικίας και κάθε κοινωνικού και πολιτιστικού υπόβαθρου. Σε τοπικό επίπεδο, η ευρωπαϊκή πολιτιστική κληρονομιά εντείνει την κοινωνική συνοχή και ένταξη με την αναζωογόνηση παραμελημένων περιοχών, τη δημιουργία τοπικών θέσεων εργασίας και την προαγωγή κοινής αντίληψης για την ιδιότητα του μέλους μιας κοινότητας.

Η ανακήρυξη του 2018 ως Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα δώσει την ευκαιρία να αναδειχθεί η σημασία του ευρωπαϊκού πολιτισμού.  Θα διοργανωθούν εκδηλώσεις σ’ ολόκληρη την Ευρώπη, καθώς και εκστρατείες ενημέρωσης, εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.   Σύμφωνα με την πρόσφατη  ανακοίνωση «Προς μια στρατηγική της ΕΕ για διεθνείς πολιτιστικές σχέσεις», θα δοθεί έμφαση στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς ως βασικό στοιχείο των εξωτερικών πολιτικών της ΕΕ, αναζητώντας τρόπους αντίδρασης στην εγκληματική καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς στις εμπόλεμες ζώνες και την παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών.

Για περισσότερες πληροφορίες

Πρόταση απόφασης της Επιτροπής για την ανακήρυξη του 2018 ως Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς