ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Το Πρόγραμμα Παγκόσμιας Πολιτιστικής Ηγεσίας (Global Cultural Leadership) προκήρυξε την υποβολή αιτήσεων για πολιτιστικούς διαχειριστές που θέλουν να ενδυναμώσουν τις ικανότητες τους στον τομέα της Πολιτιστικής Διπλωματίας.

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν έως την 1η Αυγούστου και ώρα 23.59 (ώρα Βρυξελλών) στη διεύθυνση (globalculturalprogramme@cultureinexternalrelations.eu) .

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη (Call for participants) καθώς και έντυπο αίτησης (application form) παρέχονται  στη διεύθυνση http://cultureinexternalrelations.eu/cultural-diplomacy-platform-call-for-applications/