ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Τα πλαίσια προσόντων ανά την Ευρώπη εισέρχονται πλέον σε φάση ωρίμανσης μετά από ένα αρχικό στάδιο ανάπτυξης και θεσμοθέτησης.

Πληροφορίες: Ενημερωτικό σημείωμα http://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/9109?mc_cid=37fd490172&mc_eid=3093322d1d