ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η διδασκαλία των απαραίτητων προσόντων στους μαθητές για να μετατρέψουν τις δημιουργικές ιδέες σε επιχειρηματική δράση είναι σε άνοδο, με την πιο ολοκληρωμένη εκπαίδευση στην επιχειρηματικότητα να παρατηρείται σε σκανδιναβικές χώρες και στην Εσθονία. Ωστόσο, το θέμα δεν εντάσσεται στη διδακτέα ύλη. Το σχόλιο δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του sciencebusiness (http://www.sciencebusinessnet)  στις 25 Φεβρουαρίου  2016, όπου και αναλύεται η ανάγκη ένταξης του θέματος στη σχολική εκπαίδευση με βάση και την πρόσφατη έκδοση του Δικτύου Eurydice( Eurydice Network)  με τίτλο Εntrepreneurship Education at School in Europe – 2016 Edition