ΜΝΗΜΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΦΥΡΟΕΡΑ

Ο καθηγητής  Βασίλης Σφυρόερας  (1921-2015) γεννήθηκε στην Απείρανθο Νάξου. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στα χρόνια 1950-1956 δίδαξε ως καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης στη Νάξο και στο Ιεροδιδασκαλείο Βελλά Ιωαννίνων. Το 1956 διορίστηκε ως συντάκτης (ερευνητής) στο Κέντρο Έρευνας Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών. Το 1965 αναγορεύθηκε διδάκτωρ της Φιλοσοφικής  Σχολής με θέμα διατριβής «Ο Δραγουμάνος του Στόλου. Ο θεσμός και οι φορείς», ενώ το 1967 υφηγητής με υφηγεσία που είχε ως θέμα «Τα ελληνικά πληρώματα του οθωμανικού στόλου». Και οι δυο μελέτες του ήταν πρωτοποριακές για την εποχή τους και παραμένουν ακόμη πολύτιμες. Με πλούσια  πανεπιστημιακή, ερευνητική και συγγραφική  σταδιοδρομία μετείχε στα κοινά ως υπεύθυνος δημοκρατικός πολίτης με πίστη στις αξίες του ανθρωπισμού, δίνοντας διαλέξεις και προάγοντας τη διάδοση της ιστορικής γνώσης υπηρετώντας το Πανεπιστήμιο Αθηνών και ευρύτερα την Ελληνική Παιδεία με καρποφόρο ποιότητα, απαρέγκλιτη αφοσίωση και ανιδιοτελή αγάπη.